warsztaty

17
czerwca
2019

Cykl warsztatów EFEKTYWNY MENEDŻER – JAK TWORZYĆ SUPER ZESPÓŁ "ANALIZA INDYWIDUALNA ZACHOWAŃ – MARSTON (DISC)"

koordynator: Iwona Nowosielska

Dzięki warsztatom menedżerowie dowiedzą się jak komunikować się z pracownikami, jak motywować oraz jak rozwijać swoich pracowników. Warsztaty składają się z trzech jednodniowych spotkań oddzielonych od siebie około miesięczną przerwą. Format spotkań polega na przekazywaniu informacji oraz natychmiastowemu ćwiczeniu tak, aby mieć możliwość nie tylko pozyskać wiedzę ale również sprawdzić jej skuteczność. Dodatkowym atutem są dyskusje prowadzone w grupie osób o różnych doświadczeniach i będących na różnym etapie rozwoju zawodowego.

Warsztaty poprowadzi: Marek Bugała posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami sprzedaży, marketingu i operacji w międzynarodowych korporacjach. Swoje doświadczenie zdobywał w takich firmach jak Sun Microsytems, Xerox, Orange, ADP Polska, Hewlett Packard, Konica Minolta i Iron Mountain. Od ponad 5 lat pracuje jako konsultant i trener pomagając polskim firmom i zagranicznym korporacjom. Współpracuje również z firmami trenerskimi wprowadzając standardy szkoleń międzynarodowych w Polsce.
Specjalizuje się w szkoleniach managerów, rozwoju umiejętności komunikacji i prezentacji publicznych. Jestem certyfikowanym trenerem “Think On Your Feet” oraz “Extended DISC”. Prowadzi własny program rozwoju umiejętności managerskich Odkryj Swój Talent czyli Jak Być Superszefem, dzieląc się również wiedzą na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjf9MIPkSM6vv-J-WaXqChQ

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jaki mają dominujący typ zachowań i jakie inne typy funkcjonują w otoczeniu. Jak z nimi się komunikować najefektywniej. Jakie mają mocne strony swoich zachowań a na jakie elementy powinni zwracać uwagę w komunikacji aby skutecznie przekazywać i odbierać informacje. Szkolenie to pozwala również omówić skuteczne indywidualne sposoby samo-motywacji i stworzyć zasady komunikacji swoich celów.

Przed szkoleniem wymagane jest wypełnienie Analizy Indywidualnej Extended DISC (*).

Kurs przeznaczony jest dla osób które szukają informacji jakie swoje silne strony rozwijać i na jakie swoje cechy zachowań szczególnie zwracać uwagę. Szczególnie ważny dla osób które w swojej codziennej komunikują się z bardzo szerokim otoczeniem biznesowym lub prywatnym. Jest on szczególnie polecany managerom zarządzającym zespołami.

17 czerwca 2019 r.
9:00 WPROWADZNIE DO ANALIZY DISC:
 • Przedstawienie celów szkolenia, sylwetki trenera oraz metody warsztatów.
 • Przedstawienie uczestników szkolenia.
 • Analiza oczekiwań uczestników szkolenia.
 • Omówienie historycznego rysu powstania analiz DISC.
10:30 Przerwa
10:45 TYPY ZACHOWAŃ WEDŁUG METODOLOGII DISC:
 • D – Dominujący.
 • I – Inspirujący.
 • S – Stabilny.
 • C – Analityczny.
 • Ćwiczenie – jaki typ człowieka.
11:45 Przerwa
12:00 OMÓWIENIE INDYWIDUALNYCH ANALIZ:
 • Ja naturalne.
 • Ja w pracy.
 • Ja w stresie.
 • Ćwiczenie – stworzenie motywującego hasła.
13:00 Przerwa, poczęstunek
13:30 JAK ROZPOZNAĆ INNE TYPY ZACHOWAŃ– co to takiego:
 • Ćwiczenie – budowa piramidy.
 • Komunikacja.
 • Mowa ciała.
 • Sposób mówienia.
 • Realizacja zadań.
14:30 Przerwa
14:45 ZACHOWANIA W STRESIE I MOTYWATORY:
 • Charakterystyka wg. Thomasa Ericsona.
 • Kieliszek.
 • Szklanka.
 • Beczka.
 • Zbiornik.
 • Czynniki stresujące dla poszczególnych grup.
 • Czynniki motywujące dla poszczególnych grup.
 • Ćwiczenia – praca w grupach – 3 osoby.
16:15 PODSUMOWANIE:
 • Omówienie oczekiwań.
 • Wyznaczenie celów indywidualnych.
 • Podsumowanie szkolenia.
 • Wręczenie certyfikatów.
16:30 Zakończenie

(*) Analizy behawioralne DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga, jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia.
Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych. Nie ogranicza także możliwości rozwoju jednostki w którymkolwiek kierunku lub środowisku pracy. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.
System opracowany przez Extended DISC potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych. Respondenci otrzymują informacje na temat swoich talentów i obszarów rozwojowych.
Kwestionariusz Analizy Indywidualnej Extender DISC, został adaptowany kulturowo oraz walidowany statystycznie dla polskiej populacji. Jest z powodzeniem stosowany w Polsce od ponad 14 lat w ponad 1 000 organizacji.
Analiza Indywidualna Extended DISC, dostarcza respondentowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.
Analizy mogą opisywać m.in. naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą. Informacje te zaprezentowane są w sposób, który umożliwi ich wykorzystanie dla zwiększenia efektywności własnego działania.
Analiza Indywidualna jest samooceną. Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.

Marek Bugała

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami sprzedaży, marketingu i operacji w międzynarodowych korporacjach. Swoje doświadczenie zdobywał w takich firmach jak Sun Microsytems, Xerox, Orange, ADP Polska, Hewlett Packard, Konica Minolta i Iron Mountain. Od ponad 5 lat pracuje jako konsultant i trener pomagając polskim firmom i zagranicznym korporacjom. Współpracuje również z firmami trenerskimi wprowadzając standardy szkoleń międzynarodowych w Polsce.

Specjalizuje się w szkoleniach managerów, rozwoju umiejętności komunikacji i prezentacji publicznych. Jestem certyfikowanym trenerem “Think On Your Feet” oraz “Extended DISC”. Prowadzi własny program rozwoju umiejętności managerskich Odkryj Swój Talent czyli Jak Być Superszefem, dzieląc się również wiedzą na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjf9MIPkSM6vv-J-WaXqChQ