szkolenie

17
kwietnia
2019

KSIEGOWOŚĆ KREATYWNIE – OSZUSTWA KSIEGOWE W PRAKTRYCE GOSPODARCZEJ – IDENTYFIKACJA I PRZECIWDZIAŁANIE

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeprowadzi: Piotr Rybicki, biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji, w tym książkę "Sprawozdanie finansowe. Jak czytać", która ukazała się w 2015 roku.

Program

 • Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce.
 • Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną?
 • Czy zysk w firmie jest najważniejszy?
 • Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane.
 • Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF.
 • Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, wpływ na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie):
  • aktualizacja wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne),
  • amortyzacja (i jej wpływ na ocenę kondycji),
  • analiza sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia),
  • dotacje (sposoby ujęcia i wpływ na wyniki finansowe),
  • kapitały (dobre „duże” czy „małe”),
  • kontrakty długoterminowe (budowlane),
  • odpisy aktualizujące należności (kiedy, dlaczego, ile i na jak długo),
  • odroczony podatek dochodowy (kiedy, dlaczego, wpływ na wyniki finansowe),
  • porównywalność danych (przy różnych latach obrotowych),
  • prace rozwojowe (co tak naprawdę znaczą),
  • problematyka transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne),
  • rezerwy (w tym pojęcie cichych rezerw),
  • segmenty działalności (kiedy, jak),
  • utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku zmiany technologii produkcji),
  • wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka),
  • wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji),
  • zaliczki na dywidendy (jak interpretować).
 • Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.
 • Pytania.


Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Piotr Rybicki

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji, w tym książkę "Sprawozdanie finansowe. Jak czytać", która ukazała się w 2015 roku.