warsztaty

21
czerwca
2018

PRZYGOTOWANIE PLANU WDROŻENIA RODO I AUDYT ZGODNOŚCI

koordynator: Iwona Nowosielska

Warsztaty skierowane są do osób mających za zadanie przygotowanie swojej organizacji do spełnienia wymogów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jak również przeprowadzenie audytu zgodności z obowiązującymi przepisami. Aby skutecznie wywiązać się z nałożonego obowiązku audytor, prócz wiedzy fachowej dotyczącej zasad zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, musi posiadać niezbędne kompetencje do prowadzenia oceny, dokumentowania i sporządzania raportów. Wszystko po to, aby zapewnić zgodność i skuteczność wewnętrznych uregulowań oraz realizowanych procesów z przepisami o ochronie danych osobowych. W trakcie warsztatów uczestnik pozna techniki i zasady prowadzenia audytów systemu ochrony danych osobowych (zgodnie z normą ISO 19011).

Do kogo skierowane są warsztaty:

 • administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI), a niebawem inspektorzy ochrony danych (IOD),
 • zastępcy ABI/IOD
 • audytorzy wewnętrzni,
 • administratorzy systemów informatycznych (ASI)
 • osoby sprawujące nadzór nad systemem ochrony danych osobowych.

Dzięki warsztatom nauczysz się:

 • planować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji,
 • planować proces audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzać audyt systemu ochrony danych osobowych,
 • opracowywać raport z audytu systemu ochrony danych osobowych,)
 • formułować rekomendacje działań korekcyjnych i korygujących.

Szkolenie poprowadzi: Konrad Gałaj-Emiliańczyk
Prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg. normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca licznych konferencji i seminariów w zakresie ochrony danych osobowych, praw autorskich i praw pokrewnych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostępu do informacji publicznej. Samodzielnie przeprowadził ponad 100 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach.

21 czerwca 2018 r.
09:30 Rozpoczęcie zajęć:
 • Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rola audytu w procesie wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rodzaje audytów na gruncie RODO/GDPR.
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Kontynuacja zajęć:
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z audytowaniem.
 • Zasady audytowania.
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Kontynuacja zajęć:
 • Zarządzanie programem audytów.
 • Przeprowadzanie audytu.
16:30 Zakończenie warsztatów.

Konrad Gałaj-Emiljańczyk

Prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg. normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca licznych konferencji i seminariów w zakresie ochrony danych osobowych, praw autorskich i praw pokrewnych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostępu do informacji publicznej.
Samodzielnie przeprowadził ponad 100 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach.