szkolenie

13
marca
2019

PISANIE PRACY DOKTORSKIEJ

koordynator: Iwona Nowosielska

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Pisanie pracy doktorskiej to trudne wyzwanie dla wytrwałych. Ale może też być wspaniałą przygodą, którą będziemy wspominali z uśmiechem na twarzy. Wszystko zależy od nastawienia i przygotowania. Aby dobrze przejść przez czas doktoratu wystarczy zorganizować naszą pracę, działać świadomie i efektywnie. Te wszystkie elementy zostaną przedstawione uczestnikom w trakcie szkolenia.

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności pomagające doktorantom skutecznie i bezstresowo przejść przez czas doktoratu. Warsztaty poświęcone będą pracy doktoranta począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, zdefiniowanie zakresu pracy, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, współpracę z promotorem oraz przygotowanie się do obrony. Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy realizacji swojej pracy doktorskiej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji.

FORMA SZKOLEŃ
Interaktywna forma prelekcji jest połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do swojej pracy doktorskiej.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE
Szkolenie jest skierowane do osób pragnących zrealizować pracę doktorską w dobrym stylu. Szkolenie będzie wartościowe dla początkujących doktorantów jak i dla osób będących tuż przed obroną.

SZKOLENIE POPROWADZI - dr Jan Paczesny

Plan szkolenia

 • Definiowanie celu pracy
 • Przekaz główny pracy doktorskiej
 • Organizacja badań pod kątem pracy doktorskiej
 • Porządek chronologiczny pracy doktorskiej
 • Budowanie bazy literatury
 • Warsztat autora
 • Jakość rysunków i prezentacja danych
 • Współpraca z Promotorem i Mentorem
 • Publikowanie wyników badań naukowych
 • Udział w konferencjach naukowych
 • Obrona i prezentowanie wyników
 • Aktywne budowanie widoczności
 • Aspekty formalne przewodu doktorskiego

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa/herbata na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Jan Paczesny

Doktor nauk chemicznych, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.
Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie w Lund (Szwecja), oraz Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (doktorat w 2012). Staż podoktorski odbył w Korei Południowej (2016-2018). Był kierownikiem grantów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień na granicy chemii, fizyki oraz biologii, ze szczególnym uwzględnieniem bio-inspirowanych funkcjonalnych nanomateriałów. Jest współautorem 29 publikacji naukowych, wśród których zdecydowana większość opublikowana została w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej (średni współczynnik wpływu IF około 6). Za swoją dotychczasową pracę otrzymał m.in. Nagrodę Naukową tygodnika Polityka, stypendium START (FNP), Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (MNiSW) oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Wojciecha Świętosławskiego.
W swojej pracy łączy badania podstawowe z aplikacyjnymi, co przekłada się na liczne patenty oraz zgłoszenia patentowe, których jest współautorem. Brał udział w wielu stażach i szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich oraz współpracy nauki z biznesem, m. in. w Judge Bussines School, Cambridge University, Haas Bussines School, UC Berkeley oraz Massachusetts Institute of Technology.