szkolenie

26
marca
2019

CITAVI – EFEKTYWNY MENADŻER BIBLIOGRAFII

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie umożliwia dogłębne zapoznanie się z jednym z tak zwanych menadżerów bibliografii – programem Citavi. Jest to narzędzie pozwalające gromadzić i zarządzać danymi o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz generować opisy bibliograficzne według wybranego standardu. Co ważne, dzięki Citavi można przeprowadzać kompleksową analizę źródeł oraz kierować projektami badawczymi. W trakcie szkolenia uczestnicy praktycznie poznają trzy funkcjonalności programu: organizator wiedzy, edytor bibliograficzny i organizer zadań.

Korzyści

 • Nauczenie się, jak gromadzić rekordy bibliograficzne i wybierać oraz tworzyć style bibliograficzne.
 • Wyrobienie umiejętności koordynowania działań wykonywanych w Citavi z działaniami podejmowanymi w edytorze tekstu.
 • Poznanie możliwości Citavi w zakresie wyszukiwania źródeł przydatnych w pracy naukowej oraz pobierania wersji pełnotekstowych.
 • Zdobycie wiedzy o tym, jak skutecznie i w pełni korzystać z czytnika plików pdf wbudowanego w program Citavi.
 • Uzyskanie pomocy w zakresie organizowania wiedzy i tworzenia struktury publikacji.
 • Poznanie możliwości Citavi w zakresie współpracy z innymi użytkownikami w ramach wspólnych projektów.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Osoby zainteresowane pisaniem prac naukowych oraz publicystyki.
 • Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie konkretnego menadżera bibliografii.
 • Badacze szukający dobrego narzędzia do zarządzania zespołem badawczym.
 • Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism.
 • Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji dotyczących wyszukiwania źródeł naukowych.
 • Osoby pragnące sprawnie zarządzać procesem pisania.

Szkolenie prowadzi: dr Piotr Siuda, Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Szkolenie odbywa się jako warsztaty - praca przy komputerach. Uczestnicy powinni dysponować własnym sprzętem, na którym można zainstalować program (muszą posiadać uprawnienie administratora).

Czas trwania: od godz. 10.00 do ok. 16

Program

 1. Czym jest Citavi i co go różni od innych menadżerów.
 2. Jak rozpocząć pracę z Citavi.
 3. Wyszukiwanie źródeł z Citavi.
  • Dodawanie książek.
  • Dodawanie artykułów w książkach pod redakcją.
  • Dodawanie artykułów z czasopism.
  • Dodawanie stron WWW i innych typów źródeł.
  • Szukanie w bibliografii pdfów.
  • Dodatkowe opcje dotyczące wyszukiwania.
  • Gdzie szukać tego, co możemy dodawać do Citavi.
 4. Praca ze źródłami i metody pracy z plikami pdf.
 5. Klasyfikacja zasobów / organizacja bazy.
  • System kategorii.
  • Struktura pracy.
 6. Migracja między projektami.
 7. Pisanie z citavi.
 8. Współpraca w grupie / zespole badawczym przy wykorzystaniu Citavi.
 9. Dodatkowe funkcje programu.
  • Citavi Cloud – jak wykorzystać potencjał.
  • Eksport i import źródeł.
  • Edytowanie i sortowanie źródeł.
  • Grupowanie źródeł.
  • Tworzenie i edycja stylów.
  • Tworzenie backupów.
 10. Personalizacja Citavi (miedzy innymi kwestie językowe, zabezpieczanie zasobów zgromadzonych przy pomocy Citavi i inne).

Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu oraz edukacją medialną. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania Dzieci sieci, Dzieci sieci 2.0, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH (Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii). Członek The Association of Internet Researchers, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Strona domowa: http://www.piotrsiuda.com; blog: http://www.piotrsiuda.pl.