szkolenie

26
lutego
2019

PROBLEMY PRAWNE ZARZĄDÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

26 lutego 2019 r.
10:00 Aktualne problemy prawne w działalności zarządów spółdzielni mieszkaniowych. Praktyka stosowania przepisów RODO.
 • Naruszenia ochrony danych.
 • Problemy z danymi w trakcie windykacji.
 • Problem danych podawanych przez lokatorów przy różnych okazjach.
 • Dane, których żądają ubezpieczyciele.
 • Problemy związane ze spełnieniem obowiązku informacyjnego.
 • Analiza ryzyka a ocena skutków dla ochrony danych.
Ryszard Stolarz
(radca prawny)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Uwarunkowania ważności uchwał Rad Nadzorczych i Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych.
 • Pojęcie uchwały organu, konstrukcja prawna uchwały
 • Wymogi formalne dotyczące posiedzenia rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
 • Wymogi formalne dotyczące posiedzenia zarządu spółdzielni mieszkaniowej
 • Materialnoprawne warunki ważności uchwał rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
 • Materialnoprawne warunki ważności uchwał zarządu spółdzielni mieszkaniowej
 • Tryb zaskarżania uchwał zarządów oraz rad nadzorczych spółdzielni.
dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
14:00 Przerwa na kawę
14:15 Prawa i obowiązki właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych.
adwokat Bartosz Kwiatkowski
16:00 Zakończenie szkolenia

Aleksandra Sikorska – Lewandowska

Doktor nauk prawnych, pracownik Zakładu Prawa Handlowego, Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Radca prawny (od 2005 roku) wpisana na listę OIRP w Toruniu pod numerem Tr -645 (www.kancelaria.melete.pl) Prowadzi praktykę w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych, zarządców, spółek kapitałowych, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji branżowych oraz przedsiębiorców.
Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie spółdzielczym, a także prawie nieruchomości. Autorka licznych publikacji z tej tematyki, artykułów i glos, oraz monografii: Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych i spółdzielni ( Toruń, 2013), Uchwały właścicieli lokali: studium prawne (Warszawa 2017). Współautorka monografii: RODO w praktyce zarządcy nieruchomości (w przygotowaniu redakcyjnym, wydanie w I kwartale 2019 r.). Prelegentka licznych szkoleń dla zarządców nieruchomości oraz członków organów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Ryszard Stolarz

Radca prawny Ryszard Stolarz. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył aplikację sądową, a następnie uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Indywidualną kancelarię radcy prawnego prowadzi od 2006r. w Chrzanowie. od 2017 również partner w Stolarz, Bogusz radcy prawni spółka partnerska w Rudzie Śląskiej. Posiada licencję zarządcy nieruchomości, zdał państwowy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych, ukończył kurs restrukturyzacji przedsiębiorstw i szkołę doradztwa podatkowego. W pracy zawodowej specjalizuje się głównie w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych a ponadto podmiotów produkcyjnych i usługowych. W spółce której jest partnerem założycielem specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych. Prowadzi tematyczny blog „Problemy prawne w spółdzielniach mieszkaniowych” www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl.