warsztaty

13
lutego
2019

Nowa dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Podstawowe zasady dostępu do informacji publicznej ukształtowane w orzecznictwie sądów administracyjnych i TK

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie poprowadzi: Dr Agnieszka Piskorz-Ryń

Program
 1. Nowa dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego- jakie to może mieć praktyczne znaczenie dla administracji publicznej
 2. Pojęcie informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i TK
  • Pojęcie dokumentu wewnętrznego,
  • Pojęcie dokumentu prywatnego,
  • Pojęcie informacji technicznej.
 3. Podmioty zobowiązane i uprawnione w świetle orzecznictwa
  • Katalog podmiotów uprawnionych,
  • Katalog podmiotów zobowiązanych.
 4. Kryterium posiadania informacji publicznej
  • Utrwalenie informacji i sposoby utrwalenia,
  • Kogo obciąża niedostarczenie wiadomości przekazywanych pocztą elektroniczną lub przez e-PUAP,
  • Czy sądy mogą badać posiadanie informacji przez podmiot zobowiązany?
  • Forma prawna powiadomienia.
 5. Pojęcie informacji przetworzonej
  • Informacja przetworzona sensu stricte w świetle orzecznictwa,
  • Ochrona administracji przed nadużyciem informacji publicznej -informacja przetworzona sensu largo w świetle orzecznictwa,
 6. Zasady udostępniania lub odmowy dostępu do informacji przetworzonej,
  • Przesłanka „szczególnej istotności dla interesu publicznego” w świetle orzecznictwa,
  • Postepowanie z wnioskami związanymi z przygotowaniem pracy magisterskiej lub licencjackiej oraz prac doktorskich,
  • Zasady postepowania w przypadku, gdy wniosek o informację przetworzoną niej jest uzasadniony- uwagi praktyczne,
  • Zasady przygotowania decyzji administracyjnej i inne uwagi proceduralne wynikające z analizy orzeczeń.
   • Obowiązki podmiotów zobowiązanych dotyczące BIP w orzecznictwie sądów administracyjnych
   • Dostęp do informacji publicznej na wniosek w orzecznictwie sądów administracyjnych
    • Treść i forma wniosku- elementy obligatoryjne,
    • Zakres stosowania kpa,
    • Czy możliwe jest zwrócenie się do wnioskodawcy o doprecyzowanie wniosku,
    • Zasady odpowiedzi na wniosek- uwagi z orzecznictwa,
    • Terminy rozpatrzenia wniosku.
   • Opłaty za udostepnienie informacji publicznej
    • Zakres podbierania opłat,
    • Tryb pobierania opłat,
    • Uwagi proceduralne wynikające z orzecznictwa.
   • Bezczynność podmiotu zobowiązanego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
   • Odmowa dostępu do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
    • Informacje niejawne a dostęp do informacji publicznej,
    • Prywatność osoby fizycznej w orzecznictwie sądów administracyjnych i TK,
     • Pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne,
     • Informacja o osobach pełniących funkcje publiczne mająca związek z pełnioną funkcją,
     • Udzielanie informacji o wynagrodzeniach pracowników,
     • Udzielanie innych informacji dotyczących spraw pracowniczych.
    • Ochrona danych osobowych w świetle RODO w orzecznictwie sądów administracyjnych,
    • Tajemnica przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy
     • Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa,
     • Pojęcie tajemnicy przedsiębiorcy,
     • Relacja między tymi pojęciami.
    • Decyzja administracyjna- uwagi proceduralne.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Agnieszka Piskorz-Ryń

Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny, doświadczonym trenerem z zakresu dostępu do informacji publicznej. Autorką wielu opinii dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współautorem ekspertyzy wykonanej na zlecenie MAiC przedstawiającej w sposób kompleksowy propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, obecnie członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Była jednym z koordynatorów w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, którego celem jest przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dostępu do informacji i jego ograniczeń.