seminarium

26
lutego
2019

PRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI) ORAZ BLOCKCHAIN

koordynator: Iwona Nowosielska

Rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (AI) oraz blockchain znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno w przemyśle, działalności biznesowej, jak również w administracji publicznej. Wykorzystanie tych nowych technologii związane jest jednak z szeregiem nowych wyzwań prawnych.

Zasadniczym celem seminarium jest przedstawienie prawnych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz blockchain w celu umożliwienia uwzględnienia nowych wyzwań prawnych w działalności organizacji.

Seminarium skierowane jest zarówno do przedstawicieli przemysłu, biznesu, jak również administracji publicznej.

Udział w seminarium pozwoli Państwu:

 1. poznanie aktualnych trendów i wyzwań prawnych związanych z wykorzystaniem AI, inteligentnych kontraktów, blockchain w celu dostosowania swojej działalności, produktów, usług i całej organizacji do nowych wyzwań,
 2. poznać wybrane regulacje prawne jakie powinny zostać uwzględnione przy projektowaniu i tworzeniu nowych produktów/usług wykorzystujących AI, blockchain, IoT,
 3. poznać zasady pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych (osobowych/maszynowych) na potrzeby AI, analizy danych, IoT,
 4. poznania zasad odpowiedzialności za wadliwe działanie produktów wykorzystujących AI oraz kierunki zmian zasad odpowiedzialności,
 5. uzyskać wiedzę, czy chronione są wytwory (np. programy komputerowe, muzyka) tworzone przy wykorzystaniu AI,
 6. na rzeczywistych przykładach poznać zastosowanie blockchain i AI w administracji publicznej i samorządowej.

Udział w seminarium polecamy przede wszystkim:

 1. kierownikom i managerom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie za projektowanie i tworzenie nowych produktów i usług, wykorzystujących AI, blockchain,
 2. przedstawicielom administracji publicznej zamierzającym wdrożyć rozwiązania oparte na blockchain w urzędzie, gminie itp.
 3. kierownikom i managerom ds. innowacji i rozwoju,
 4. indywidualnym przedsiębiorcą tworzącym innowacyjne produkty, wykorzystujące AI, IoT, blockchain,
 5. informatykom, architektom systemów informatycznych i rozwiązań AI, IoT, blockchain,
 6. osoby zajmujące się analizą danych (Big Data), tworzeniem rozwiązań do analizy danych,
 7. radcom prawny, adwokatom, prawnikom zainteresowany problematyką AI oraz blochchain.

Prowadzący:
dr hab. Dariusz Szostek, prof. UoP
Gabriela Wiktorzak

Prof. Dariusz Szostek brał udział w pracach grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów AI powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. W wyniku pracy grup roboczych przygotowane zostały „Założenia do strategii AI w Polsce”. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sztuczna-inteligencja-polska-2118?fbclid=IwAR30hzqubzLWdROEt-9LpRRqbLDhZRlSBiaJgAfrD7_loebVlgcuY6jba1g)

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program

BLOK: Prawne i biznesowe aspekty wykorzystania AI.
 1. Główne wyzwania prawne związane z wykorzystaniem AI:
  • Co to jest Sztuczna inteligencja (AI)? Biznesowe wykorzystania AI – przykłady implementacji.
  • Narodowe strategie rozwoju AI.
  • Założenia do strategii rozwoju AI w Polsce.
 2. Prawne aspekty dostępu i wykorzystania danych (osobowych/maszynowych) dla potrzeb rozwoju i funkcjonowania AI:
  • Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych osobowych:
   • Problem pozyskiwania danych osobowych dla potrzeb rozwoju AI (zmiana celu przetwarzania, podstawy przetwarzania, problem animizacji).
   • Wykorzystanie danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy wykorzystaniu AI).
  • Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych nieosobowych (maszynowych):
   • Możliwości pozyskiwania danych z zasobów publicznych (re-use).
   • Ochrona danych maszynowych:
    • Tajemnica przedsiębiorstwa.
    • Czy powstanie nowe prawo „własności” danych maszynowych?
   • Obrót danymi nieosobowymi (umowy o udostępnienie danych, wytyczne KE itp.).
 3. Główne wyzwania prawne związane z projektowaniem, wprowadzaniem do obrotu o wykorzystaniem produktów AI. Stan aktualny oraz kierunki zmian:
  • Projektowanie AI a ochrona praw człowieka (w tym dostęp do algorytmów, przeciwdziałanie dyskryminacji, zapewnienie transparentności wykorzystania AI czarne skrzynki itp.).
  • Ochrona praw konsumenta.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez AI – kto i na jakich zasadach ponosić może odpowiedzialność.
 4. Prawa własności intelektualnej a AI:
  • Czy algorytmy działania AI podlegają ochronie prawnej?
  • Czy wytwory AI (np. programy komputerowe, bazy danych, muzyka, teksty,– stworzone przy wykorzystaniu AI) podlegają ochronie w prawnej?
BLOK: Prawne i biznesowe aspekty wykorzystania Blockchain.
 1. Gospodarka cyfrowa, a blockchain. Najnowsze trendy rozwoju gospodarki ale także funkcjonowania administracji:
  • smart citi,
  • smart contractu,
  • tokeniazacja czynności.
 2. Blockchain – pojęcie:
  • pojęcie techniczne (wzmianka) czyli jak to działa,
  • pojęcie prawne na przykładzie legislacji m.in. Malty, USA, UK.
 3. DLT - pojęcie techniczne i prawne.
 4. Zastosowanie blockchain oraz DLT – doświadczenia administracji Gruzji, Ukrainy, Estoni, Dubaju. Czy Dubaju przechodzi ze zwykłej chmury na DLT i blockchain.
 5. Przykłady wdrożeń DLT i blockchain. Realne wdrożenia i konsorcja światowe.
 6. Blockchain w finansach (także gminy). Jak wykorzystać, czego się ustrzegać. Wykorzystanie tokeniazacji i kryptowalut w działalności gminy. Trwały nośnik oparty o blockchain.
 7. Samrt contract:
  • Pojęcie,
  • sposoby wykorzystania,
  • zasady tworzenia.
 8. Rola prawników w nadchodzącej rewolucji cyfrowej.

Dariusz Szostek

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, partner zarządzający Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.
Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem podpisu elektronicznego. W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów.
Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Gabriela Wiktorzak

Zdobyła uprawnienia wykonywania zawodu solicitora w Wielkiej Brytanii, członkini Law Society. Obecnie prawnik biznesowy w Objectivity, firmie tworzącej oprogramowanie oraz kierującej wdrożeniami innowacyjnymi dla klientów korporacyjnych z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Członkini ogólnopolskiej społeczności ekspertów skupionych wokół tematyki Sztucznej Inteligencji. Z pasją bierze udział w globalnej dyskusji nad AI, śledząc wyzwania legislacyjne i etyczne, przed którymi stoi współczesna technologia oraz ustawodawstwo. Od 13 lat odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów prawnych w międzynarodowych organizacjach komercyjnych oraz obywatelskich. Pomaga jej w tym osobiste przekonanie, że filarami społeczeństwa są jednocześnie duch prawa i duch wolności. Magister prawa polskiego (UW/EWSPiA), absolwentka wielu prestiżowych uczelni, w tym londyńskich Brunel University, BPP Law School i Akademii Leona Koźmińskiego, na której ukończyła Podyplomowe Studia z Prawa Nowoczesnych Technologii.