szkolenie

16
kwietnia
2019

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:

 • dyrektorów działów IT,
 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,
 • koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,
 • prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Szkolenie poprowadzi Michał Barta prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów dotyczących świadczenia usług IT.

Czas trwania szkolenia od godz. 10:00 do 16:00

Program

1. Przygotowania do zawarcia umowy
 • Co ustalić przed zawarciem umowy?
 • Audyt prawny i audyt techniczny
2. Serwis i utrzymanie oprogramowania
 • Opis usługi – na co zwrócić uwagę?
 • Odpowiedzialność – prawo i praktyka kontraktowa
  • Sposoby definiowania SLA, KPI
  • Zasady i zakres odpowiedzialności za niewykonywanie umowy
  • Kary umowne a obniżka wynagrodzenia
 • Poufność, dane osobowe a serwis IT
 • Prawa autorskie w umowach „maintenance”
 • Okres obowiązywania umowy i skutki jej rozwiązania
3. Administracja infrastrukturą informatyczną
 • Zakres usługi i relacja z serwisem oprogramowania – najczęstsze ryzyka i sposoby ich minimalizacji
 • Klient, dostawca a osoby trzecie:
  • Jak dostawca może korzystać z uprawnień Klienta?
  • Gwarancja, rękojmia, serwis… – czym to się rożni?
 • Odpowiedzialność – SLA, czy także w tym przypadku ?
 • Zarządzanie zakresem i zakończenie świadczenia usług – o czym (i kiedy) pamiętać?
4. Tworzenie i rozwój oprogramowania
 • Rozwój rozwiązań „własnych” i „cudzych”
  • Co jest chronione?
  • Audyt licencji i praw autorskich – najczęstsze „pułapki” w umowach licencyjnych
  • Ustawowe uprawnienia do korzystania z oprogramowania
 • Dostęp do kodów źródłowych
 • Bazy danych – specyfika prawna i jej odzwierciedlenie w umowach
 • Rozwiązania kontraktowe w zakresie uprawnień do rezultatów prac rozwojowych
 • Specyfika wynagrodzenia w umowach na rozwój IT
5. Outsourcing IT
 • 3 etapy umowy outsourcingowej
 • Karty usług a przedmiot umowy
 • Zmiany zakresu i zarządzanie realizacją umowy
 • Podwykonawcy oraz personel wykonawcy
 • Koniec współpracy – procedury wyjścia z umowy (exit plan)
6. Studium przypadku – praca wspólna

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.