szkolenie

6
marca
2019

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS) - TWORZENIE, DYSPONOWANIE I JEGO PODATKOWE SKUTKI – rozwiązania praktyczne

koordynator: Iwona Nowosielska

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przysparza wiele radości pracownikom i wiele problemów pracodawcom i komisjom socjalnym, głównie za sprawą nieprecyzyjnych i nadinterpretowanych przepisów. Na szkoleniu zostaną omówione zarówno zasady tworzenia ZFŚS i dysponowania jego środkami, jak i podatkowe skutki wypłaty świadczeń. Uczestnicy dowiedzą się także, jak zabezpieczyć się przed roszczeniami ZUS. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie tematyki ZFŚS i podsunięcie gotowych rozwiązań oraz argumentów, które można wykorzystać w sporze z organem kontrolującym.

Do udziału zapraszamy wszystkie podmioty ZFŚS, w szczególności członków komisji socjalnych (lub innych komórek obsługujących ZFŚS) oraz związkowców.

Warsztaty prowadzi: Paweł Ziółkowski, prawnik, trener, publicysta i konsultant

Program (od 10:00 do 16:00)

 • Czym jest działalność socjalna
  1. Kodeksowy obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych osób zatrudnionych
  2. Cele tworzenia ZFŚS
  3. Problemy z wyznaczaniem granic ustawowej definicji działalności socjalnej
  4. Świadczenia, których nie można finansować ze środków ZFŚS
 • Osoby uprawnione
  1. Pracownicy
  2. Emeryci i renciści - byli pracownicy
  3. Członkowie rodzin pracowników oraz emerytów lub rencistów
  4. Osoby uprawnione na mocy regulaminu
  5. Czy można różnicować świadczenia między grupami osób uprawnionych (np. pracownicy i emeryci)
  6. Czy sprawowanie opieki socjalnej nad emerytami i rencistami jest obowiązkowe
 • Pracodawcy tworzący ZFŚS
  1. Pracodawcy zatrudniający poniżej 20 pracowników
  2. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 50
  3. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników
  4. Możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS przez podmioty zatrudniające do najmniej 50 pracowników
  5. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia ZFŚS bez względu na liczbę pracowników
 • Tworzenie ZFŚS
  1. Odpisy i zwiększenia w 2019 r.
  2. Odpisy indywidualne
  3. Koszty związane z obsługą rachunku ZFŚS
  4. Prowadzenie ZFŚS przez kilka podmiotów (wspólny ZFŚS)
  5. Przejęcie zakładu pracy lub części zakładu pracy
  6. Tworzenie ZFŚS w podmiotach objętych kartą nauczyciela
  7. Komisja socjalna – rola i obowiązki
  8. Zasady tworzenia regulaminu ZFŚS – nowe zasady 2019
 • Kryteria socjalne
  1. Sytuacja życiowa, rodzinna i materialna
  2. Świadczenia na dziecko (paczki, kolonie) a obowiązek różnicowanie świadczeń
  3. Czy można uwzględniać wielkość etatu i staż pracy
  4. Dochody zagraniczne
  5. Dochody z działalności rolniczej
  6. Dochody z działalności gospodarczej
  7. Dochody opodatkowane i nieopodatkowane
  8. Alimenty i 500+
  9. Sposób dokumentowania sytuacji socjalnej (oświadczenia, zaświadczenia, PIT-y)
 • Udzielanie świadczeń
  1. Katalog świadczeń
  2. Różnicowanie świadczeń i konsekwencje braku różnicowania
  3. Dofinansowania wypoczynku
  4. Dokumentowanie sytuacji socjalnej a RODO
  5. Czy wniosek uprawnionego jest konieczny
  6. Prawo do świadczeń u małżonków
 • ZFŚS a ZUS
  1. Świadczenia po równo a składki ZUS
  2. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS
  3. Przegląd orzecznictwa
  4. Na co ZUS zwraca uwagę podczas kontroli
  5. Przykładowe zarzuty ZUS
 • ZFŚS a podatek dochodowy
  1. Przychody podatkowe
  2. Wykładnia po wyroku TK K7/13
  3. Koszty uzyskania i możliwość ich zastosowania do świadczeń z ZFŚS
  4. Zwolnienia podatkowe – nowe kwoty zwolnień od 2018
   1. zapomogi,
   2. świadczenia na rzecz emerytów i rencistów,
   3. świadczenia rzeczowe i pieniężne,
   4. opieka nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
   5. wypoczynek dzieci

Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 900 szkoleń o tematyce prawnej.
Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.