szkolenie

22
stycznia
2019

MARKETING ZA PRZYZWOLENIEM (WYMOGI RODO)

koordynator: Iwona Nowosielska

Od dnia, w którym zaczęło obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), rynek mierzy się z bezprecedensowym nagromadzeniem praktycznych problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów. W działalności marketingowej problemy te ujawniają się ze szczególną ostrością. Nowoczesny marketing wymaga bowiem przetwarzania dużych ilości danych osobowych i często proponuje niekonwencjonalne i nowe sposoby ich wykorzystania, które nie istniały w czasie prac nad nową regulacją, a które z trudem naginają się do pojęć czy schematów wynikających z RODO. Jednak tam, gdzie brakuje odpowiedzi w treści przepisów, wkracza coraz silniej ugruntowana praktyka rynkowa. Wzbogaca ją istniejące orzecznictwo, ustalenia nauki czy wypowiedzi organów lub gremiów, takich jak Europejska Rada Ochrony Danych oraz organizacje branżowe.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom, a zwłaszcza osobom zajmującym się tworzeniem i realizacją nowoczesnych strategii promocyjnych i marketingowych, najważniejszych informacji, a także praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem RODO z perspektywy praktyki, która wytworzyła się po niespełna ośmiu miesiącach obowiązywania nowych przepisów. Prowadzący przywoła podstawy prawa danych osobowych, jednak skupi się przede wszystkim na uwagach praktycznych, opartych o doświadczenia wynikające z wdrażania i stosowania RODO. Ważnym etapem szkolenia będzie także część warsztatowa, podczas której omówione zostaną wybrane zagadnienia i pytania przesłane wcześniej przez uczestników.

Szkolenie prowadzi Piotr Zawadzki, radca prawny i rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole ochrony danych osobowych i własności intelektualnej Bird & Bird.

22 stycznia 2019 r.
10:00 Osiem miesięcy zmagań RODO i marketingu:
 • Obawy vs rzeczywistość.
 • Orzeczenia, kary, opinie i istotne wypowiedzi po 25 maja 2018 roku.
 • Najistotniejsze zmiany w praktyce marketingowej.
10:30 Ogólne zasady marketingu wg RODO – krótkie przypomnienie:
 • Dane osobowe – definicja totalna.
 • Adminstratorzy, współadministratorzy i podmioty przetwarzające dane w realizacji projektów marketingowych.
 • Podstawy przetwarzania danych w celach marketingowych.
11:00 Zgoda jako przyzwolenie:
 • Warunki skutecznej zgody wg RODO na tle przepisów i praktyki rynkowej
 • Jak odebrać zgodę, jak ją udowodnić?
 • Czy odbierać zgodę "na wszelki wypadek"?
 • Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych a zgoda na wysyłkę informacji handlowych.
11:30 Przerwa
11:45 Przyzwolenie dorozumiane? Uzasadniony interes jako podstawa przetwarzania danych w celach marketingowych:
 • Kiedy nie musimy prosić o zgodę na marketing?
 • Na co pozwala uzasadniony interes administratora?
 • Jednoczesne przetwarzanie na różnych podstawach prawnych.
12:15 Obowiązek informacyjny – jako go spełniać?
 • O czym, kiedy i jak informować w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych?
 • Kto powinien informować? Wydawca, agencja, klient?
 • Kiedy spełnić obowiązek informacyjny? W jakich sytuacjach nie trzeba informować osób, których dane dotyczą?
12:35 Cookies:
 • Za zgodą czy bez?
 • Wielkość i zawartość bannerów.
13:00 Przerwa, poczęstunek
13:30 Przetwarzanie danych w kampaniach marketingowych (na przykładzie konkursów w mediach społecznościowych, mailingu, kampanii performance, retargetingu/remarketingu, kampanii display):
 • Kto jest kim w kampanii (administrator, współadministrator, procesor?).
 • Podstawa przetwarzania (zgoda, uzasadniony interes, przepis prawa?).
 • Uzyskiwanie zgody i wykonywanie obowiązków informacyjnych (uwagi praktyczne i ocena ryzyka).
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą (uwagi praktyczne).
 • Podział zadań i odpowiedzialność we współorganizowanych kampaniach.
15:00 Część warsztatowa – odpowiedzi na wybrane pytania i omówienie wybranych przykładów przesłanych przez uczestników.
16:00 Zakończenie szkolenia.

Piotr Zawadzki

Radca prawny, rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird. Od 10 lata doradza klientom z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego. Koncentruje się głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych i patentów, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, prawie danych osobowych, zagadnieniach przepływu danych w Unii Europejskiej oraz prawie nowoczesnych technologii. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, doradztwo transakcyjne, a także wsparcie kampanii reklamowych w mediach. Jest autorem lub współautorem przeszło trzydziestu publikacji na tematy związane z prawem własności intelektualnej, a także wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach branżowych.