warsztaty

12
lutego
2019

AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "MONITOROWANIE PRACOWNIKÓW - ZAKRESY LEGALNOŚCI I DOPUSZCZALNOŚĆ STOSOWANIA"

koordynator: Iwona Nowosielska

12 lutego 2019 r.
10:00 Monitorowanie komputerów pracowników - uwarunkowania legalności.
 • czym jest monitorowanie komputerów (zarówno pracodawcy jak i w modelu BYOD),
 • przepisy regulujące monitorowanie (w tym niedawna nowelizacja kodeksu pracy),
 • RODO i prawo telekomunikacyjne,
 • praktyczne kazusy.
Karolina Gałęzowska
(PwC Legal)
11:30 Przerwa
11:50 RODO a kamery monitoringu w miejscu pracy.
 • Monitoring wizyjny w ryzach kodeksu pracy.
 • Cele, sposób oraz zakres stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy.
 • Spór wokół pomieszczeń „wyłączonych” spod monitoringu – gdzie oko pracodawcy nie powinno sięgać.
 • Ureguluj, poinformuj, oznacz – obowiązki pracodawcy.
 • Możliwość stosowania monitoringu wizyjnego a konsultacje z przedstawicielami pracowników.
Mec. Marcin Szlasa-Rokicki
(Laszuk i Wspólnicy)
13:00 Przerwa, poczęstunek
13:30 Aspekty prawne usług geolokalizacyjnych, w tym monitoringu floty samochodów za pomocą GPS. Czy jest to legalne?
 • Dane lokalizacyjne jako dane osobowe.
 • Prywatność pracownika a stosowanie geolokalizacji i monitoringu GPS floty samochodowej.
 • Podstawa prawna dla stosowania geolokalizacji i GPS.
 • Obowiązki związane ze stosowaniem geolokalizacji i GPS ze szczególnym obowiązków informacyjnych.
 • Wybrane zagadnienia związane z uprawnieniami pracowników dotyczącymi stosowania geolokalizacji i GPS.
 • Zakaz dyskryminacji.
Mec. Witold Chomiczewski
(Wspólnik, Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych)
15:30 Zakończenie wydarzenia

Witold Chomiczewski

Radca prawny i wspólnik Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Lider specjalizacji e-Commerce w tej kancelarii. Pełnomocnik Izby Gospodarki Elektronicznej ds. legislacji.
Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii. Ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-Commerce. Doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym. Przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie.
Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Współautor komentarzy do: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o prawach konsumenta oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).
Brał udział w projekcie realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym.

Karolina Gałęzowska

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w tym w szczególności prawie ochrony danych osobowych, prawie telekomunikacyjnym oraz w prawie nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z komunikacją elektroniczną, e-commerce oraz z prawem lotniczym. Karolina wspiera klientów w zakresie postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług w Internecie. Pracowała dla wiodących spółek z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, technologicznego, wywiadowni gospodarczych oraz podmiotów statystyki publicznej. Uczestniczyła w projektach audytowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem europejskich przepisów o ochronie danych osobowych do polskiego porządku prawnego, postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony danych Osobowych oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obecnie pisze doktorat z zakresu prawa ochrony danych osobowych.

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, senior associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Członek Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Polskiego Stowarzyszenia HR (PSHR).
Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych.
Doradza klientom w zakresie prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i polityk z zakresu prawa pracy. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji przejścia zakładu pracy, zwolnień grupowych, spraw dyskryminacyjnych, sporów pracowniczych, ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, świadczeń oraz benefitów pracowniczych. Doradzał również w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz raportów due diligence.
Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych.
Prowadził szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.
Obecnie jest także doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.