szkolenie

19
grudnia
2018

RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie poprowadzą:
Mecenas dr Marlena Sakowska-Baryła
Mecenas Magdalena Czaplińska

Czas trwania szkolenia od 10 do 16.

Program
Blok I
Kategorie danych osobowych w procedurach PZP - w jaki sposób zgodnie z zasadami RODO wykazywać w rejestrach, ewidencjach i upoważnieniach dane pozyskiwane w procesie realizacji zamówień publicznych.
Kategorie osób, których dane dotyczą w procedurach PZP – legalność przetwarzania danych i ich zbieranie danych w poszczególnych trybach postępowań według PZP – konsekwencje prawne dla Zamawiającego.
Przyjmowanie oświadczeń i wyjaśnień w procedurach PZP – wpływ posiadanych danych osobowych pozyskiwanych w ramach oświadczeń i wyjaśnień na dokumentację prowadzoną przez Zamawiającego.

Blok II
Obowiązki informacyjne – sposób wykonywania, treść obowiązków, dokumentowanie wykonania.
Realizacja wytycznych Prezesa UZP – studium przypadków.

Blok III
Weryfikacja zdolności potencjalnego wykonawcy – sposoby weryfikacji, zakres zagadnień merytorycznych.
Listy kontrolne w procedurach PZP – na jakim etapie wykonywać, jak regulować w procedurach, w jaki sposób wykazywać w dokumentach.

Blok IV
Opisywanie przedmiotu zamówienia - jak realizować zasady ochrony prywatności w zgodności z regułami konkurencyjności.

Blok V
Wzory umów zgodne z RODO – wymogi obligatoryjne umów, postanowienia wykonawcze, zabezpieczenia umowne, obowiązki dokumentacyjne.

Magdalena Czaplińska

Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się wdrożeniami i audytami systemu ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Współpracuje z IOD wyznaczonymi m.in. w placówkach medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Autorka publikacji w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/