szkolenie

11
grudnia
2018

AKADEMIA PROJEKTÓW „JAK POZYSKAĆ FUNDUSZE KRAJOWE I EUROPEJSKIE NA FINANSOWANIE GRANTÓW W JEDNOSTKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH?”

koordynator: Iwona Nowosielska

Program
FUNDUSZE KRAJOWE

 1. WYKŁAD
  • źródła poszukiwania informacji o finansowaniu projektów krajowych
  • krajowe instytucje finansujące projekty
  • rodzaje i terminy konkursów finansujących badania
  • umowa konsorcjum
  • omówienie procedury oceny wniosku projektowego, protesty i odwołania od decyzji instytucji finansującej
  • umowa projektowa i raportowanie – na co zwrócić szczególną uwagę?
  • kontrola i audyt projektu
 2. WARSZTAT OPRACOWANIA PRZYKŁADOWEGO WNIOSKU W GENERATORZE OSF
  • regulamin konkursu w tym katalog koszów kwalifikowanych
  • analiza kategorii kosztowych pod względem wymogów konkursowych, przykłady rozwiązań
  • harmonogram, kosztorys, opis kosztów planowanych
  • wprowadzenie do systemu aplikacyjnego OSF
  • obsługa formularza aplikacyjnego on-line
  • recenzja w systemie OSF
 3. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
 1. WYKŁAD
  • przegląd źródeł finansowania działalności badawczej na arenie międzynarodowej
  • krajowe instrumenty wspierające udział naukowców w badawczych projektach międzynarodowych
  • jak realizacja projektów wpływa na sytuację finansową jednostki z uwzględnieniem zarówno bezpośrednio budżetu projektu jak i pośredniego wpływu na dotację podstawową
  • jak budować na bazie małych sukcesów duże projekty
 2. WARSZTATY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU
  • wskazówki skutecznego przygotowania wniosku międzynarodowego przez wnioskodawców
  • kategorie kosztów i systemy raportowe (w tym: Participant Portal, ECAS i in. )
  • audyty i kontrole – jak je przetrwać; porady wieloletniego praktyka
  • jak zostać i dlaczego warto być recenzentem
 3. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT, ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 18 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych prowadzonych przez uczelnie wyższe, instytuty i przedsiębiorstwa. Absolwentka studiów prowadzonych w Politechnice Śląskiej, École de MINES Saint-Étienne, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń prowadzonych przez agencje krajowe a także Komisję Europejską, Research Executive Agency of the European Commission oraz liczne firmy szkoleniowe w całej Europie.

Ewa Mendec

Wieloletni praktyk w zakresie projektów krajowych finansowanych ze środków NCN, NCBR, MNiSW. Posiada szerokie doświadczenie w procesie aplikacji i zarządzania projektami ze środków finansowych na naukę. Od kilkunastu lat związana z Politechniką Śląską w Gliwicach, obecnie Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych w Centrum Zarządzania Projektami. Współpracuje również z Regionalnym Punktem Kontaktowym Projektów Europejskich przy tej Uczelni, prowadzi szkolenia, prelekcje i warsztaty praktycznego przygotowania wniosków projektowych.