szkolenie

28
listopada
2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W MEDIACH

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu najważniejszych aspektów ochrony danych osobowych, które mają wpływ na pracę mediów. Dziennikarze, fotoreporterzy, redakcje przetwarzają dane osobowe w swoich publikacjach, gromadząc informacje potrzebne do przygotowania materiałów prasowych, prowadząc portale internetowe czy strony w mediach społecznościowych. Przepisy o ochronie danych osobowych mają chronić podmioty danych przed nadużyciami, ale jednocześnie nie powinny być wykorzystywane np. do usuwania z mediów niewygodnych informacji czy faktów z przeszłości. Uczestnicy dowiedzą się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle nowych regulacji dotyczących ochrony danych oraz jak mogą pogodzić je ze swobodą wypowiedzi dziennikarskiej, tak aby nie narazić się na odpowiedzialność.

Dla kogo? Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nadawców, wydawców prasy (portali informacyjnych) i książek oraz pracowników mediów, w szczególności dziennikarzy, fotoreporterów, operatorów, zarówno tych zatrudnionych w redakcjach, jak i freelancerów, a także prawników zajmujących się prawem mediów i obsługą organizacji medialnych.
Szkolenie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem metod interaktywnych, w oparciu o praktyczne przykłady oraz bieżące orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w omawianym obszarze. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenie poprowadzi: Dorota Głowacka
prawniczka Fundacji Panoptykon, specjalizująca się w zagadnieniach związanych ze swobodą wypowiedzi, ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. W latach 2009 - 2018 prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w której koordynowała program Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej dziennikarzom oraz szkoleniu przedstawicieli mediów z prawnych aspektów pracy dziennikarskiej. Jest także koordynatorką grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w projekcie Rady Europy „Help in the 28”, ekspertem krajowym w ramach sieci FRANET Agencji Praw Podstawowych UE i ekspertem w projekcie badawczym Komisji Europejskiej „Fundamental rights review of EU data collection instruments and programmes”. Jest również doktorantką w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce zarządzania treścią i prawa do bycia zapomnianym w internetowych archiwach prasy.

Program:

  • Zasady ochrony danych osobowych w pracy dziennikarskiej w świetle RODO i prawa krajowego: zasady publikacji danych osobowych (w tym wizerunków) w mediach tradycyjnych i internetowych, obowiązki dziennikarzy, fotoreporterów i redakcji związane z przetwarzaniem danych, najczęstsze problemy prawne, zakres tzw. „klauzuli prasowej”, prawo do bycia zapomnianym w mediach;
  • Ochrona internetowych archiwów mediów: kiedy można domagać się usunięcia danych osobowych (w tym wizerunków) z archiwalnego materiału prasowego w Internecie? Kryteria oceny tego rodzaju żądań i przegląd dobrych praktyk redakcyjnych;
  • Ochrona danych osobowych a pozyskiwanie informacji w pracy dziennikarza, w tym w dziennikarstwie śledczym obejmującym intruzywne metody gromadzenia informacji (np. za pomocą ukrytej kamery, dronów etc.); zasady przechowywania i ochrona danych informatorów;
  • Ochrona danych wrażliwych w mediach i zasady publikacji danych osobowych w kontekście postępowań sądowych;
  • Odpowiedzialność mediów za naruszenia zasad ochrony danych osobowych: jakie sankcje może ponieść redakcja i sam dziennikarz?;
  • Ochrona danych osobowych a dostęp mediów do informacji publicznej i relacjonowanie sesji organów władzy publicznej;
  • Udostępnianie danych osobowych (w tym adresów IP) przetwarzanych przez redakcje na żądanie organów państwa i osób prywatnych.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Dorota Głowacka

Prawniczka Fundacji Panoptykon, specjalizująca się w zagadnieniach związanych ze swobodą wypowiedzi i prawem do prywatności, w szczególności w kontekście wykorzystywania nowoczesnych technologii, m.in. monitoringu wizyjnego. Wcześniej prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (koordynatorka programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce HFPC). Współpracuje także z organizacjami międzynarodowymi, jest m.in. koordynatorką grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w projekcie Rady Europy „Help in the 28”, ekspertem krajowym w ramach sieci FRANET Agencji Praw Podstawowych UE i ekspertem w projekcie Komisji Europejskiej „Fundamental rights review of EU data collection instruments and programmes”. Jest również doktorantką w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.