forum

6
grudnia
2018

38 seminarium GIS W PRAKTYCE DANE PRZESTRZENNE A RODO

koordynator: Iwona Nowosielska

6 grudnia 2018 r.
10:00 Aspekty prawne pozyskiwania danych przestrzennych w kontekście RODO. Co RODO oznacza dla geodezji? Kwestie danych szczególnie chronionych w geodezji i gospodarce nieruchomościami.
 • RODO jako rewolucja w ochronie danych osobowych?
 • Dane przestrzenne a ochrona danych osobowych po zmianach RODO.
 • Przetwarzanie „prywatnych” osobowych danych przestrzennych.
 • Przetwarzanie „publicznych” osobowych danych przestrzennych.
 • Ochrona danych osobowych w rejestrach nieruchomości.
 • Ochrona danych osobowych w pośrednictwie obrotu i zarządzaniu nieruchomościami.
Mateusz Badowski
(Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz pracownik naukowy w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Dane lokalizacyjne w regulacjach RODO. Przetwarzanie danych geolokalizacyjnych i dostęp do danych. GPS a RODO. Czy dane przestrzenne powinny być traktowane jak dane wrażliwe?
 • Definicja danych osobowych w świetle RODO.
 • Podział danych osobowych – jak rozróżnić które dane osobowe są danymi wrażliwymi.
 • Wymogi przy przetwarzaniu wrażliwych danych osobowych.
 • Czym jest geolokalizacja.
 • Geolokalizacja a przetwarzanie danych osobowych.
 • Czy dane geolokalizacyjne są danymi wrażliwymi.
 • Podsumowanie.
Adw. Marcin Pustelnik
(Kancelaria Prawna TransLayers Widuch i Wspólnicy)
14:30 Przerwa
14:50 Systemy monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (elektroniczne lokalizatory).
 • Najważniejsze regulacje wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów z dnia 14 czerwca 2018.
 • Nowe obowiązki wynikające z ustawy - platforma internetowa PUESC.
 • Jakich przewozów towarów nie obejmuje ustawa?
 • Nowe środki techniczne (lokalizator, zewnętrzny system lokalizacji).
 • Co w przypadku niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji?
 • Sankcje za niewykonanie obowiązków ustawowych.
 • Sposoby zabezpieczenia się przed ewentualnymi ryzykami.
Paulina Eliasz – Pietrusewicz
(Kancelaria Prawna TransLayers Widuch i Wspólnicy)
15:50 Pytania i odpowiedzi.
16:00 Zakończenie seminarium.

Mateusz Badowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WPiA UKSW), doktorant z zakresu dostępu do informacji przestrzennej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz pracownik naukowy w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW. Manager i uczestnik w naukowych projektach krajowych i międzynarodowych. Prelegent oraz autor publikacji przede wszystkim z zakresu dostępu do danych publicznych, ochrony danych osobowych oraz prawa nieruchomości w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Paulina Eliasz - Pietrusewicz

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego działającej we współpracy Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów z branży transportowej w aspektach prawnych krajowych oraz zagranicznych. Jako Starszy Prawnik w Kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy rozwiązuje problemy transportowe na rynku międzynarodowym oraz krajowym. W szczególności specjalizuję się w kwestiach dotyczących obszarów niemieckojęzycznych - windykacja należności w Niemczech, Austrii oraz pomoc w założeniu firmy w Niemczech. Udziela wsparcia prawnego w odwołaniu się od kar za przewóz nielegalnych imigrantów z Border Force, jak również od mandatów za kabotaż w Niemczech, Francji, Austrii i Włoszech oraz mandatów z LEZ.

Marcin Pustelnik

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia jako instrument nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance)" obronił w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2013-2017 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2017 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki uzyskując tytuł zawodowy. Do jego zainteresowań zawodowych należą przede wszystkim kwestie związane z prawem autorskim, ochroną danych osobowych oraz prawem transportowym.