forum

27
marca
2018

XI FORUM KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

27 marca 2018 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, kilka zdań na początek
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
10:10 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) a systemy klasy EZD i obsługa dokumentacji w podmiotach publicznych
 • Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce. System przepisów o ochronie danych osobowych i znaczenie w nim ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Zakres przedmiotowy stosowania RODO w kontekście przetwarzania danych w podmiotach publicznych, w tym funkcjonowania systemów EZD
 • Rodzaje obowiązków określonych w RODO, w tym obowiązków związanych z uprawnieniami osób, których dane dotyczą. Wpływ obowiązków na funkcjonalności systemów informatycznych.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
11:00 Analiza ryzyka wynikająca z RODO w podmiocie publicznym. Praktyczne doświadczenia urzędnika w kontekście analizy ryzyka dla systemu klasy EZD.
 • szacowanie ryzyka
 • prawo do bycia zapomnianym
 • ważne zapisy w umowach serwisowych
Patrycja Kijas
(Urząd Miasta Częstochowa)
11:50 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Czy prawidłowo są wskazywane wyjątki dla podstawowego systemu dokumentowania spraw w podmiotach publicznych? Stan prawny, analiza wybranych przypadków.
 • System kancelaryjny oraz systemy wykonywania czynności kancelaryjnych.
 • Zasady wskazywania wyjątków dla wybranego podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych (EZD, system tradycyjny, system dziedzinowy).
 • Analiza wybranych zarządzeń, obowiązujących w podmiotach publicznych, w kontekście prawidłowości wskazywania wyjątków.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
13:30 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
13:50 Regulacje prawne a praktyka pracy w zakresie przyjmowania i wysyłania przesyłek (pism) drogą elektroniczną przez podmioty publiczne
 • Prawo
  • przesyłki w postępowaniu administracyjnym i ordynacji podatkowej,
  • przesyłki do sądów administracyjnych,
  • pisma procesowe do sądów powszechnych,
  • udzielanie informacji publicznej,
  • wybrane przykłady przesyłek dla których określono specjalne wymagania w innych przepisach (np. referendum lokalne, praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym, scalanie gruntów, system ekozarządzania, rozwiązanie zgromadzenia, usługi detektywistyczne, itd.),
 • Praktyka
  • doręczenie za pomocą ePUAP - bezpośrednio na ePUAP i w systemie EZD zintegrowanym z ePUAP (co widzi urząd, a co Kowalski)
  • przesyłka przez ePUAP, która nie jest doręczeniem (nie ma UPO)
  • co zawiera ePUAPowe UPO i czym różni się UPO-UPD od UPO - UPP
  • jak znaleźć adres elektronicznej skrzynki podawczej?
  • jak zebrać dowody e-doręczenia z ePUAP?
  • jak zweryfikować i zwizualizować e-dowody doręczenia?
  • e-doręczenia na wybranych innych platformach
 • Możliwe zmiany w przepisach i ich potencjalny wpływ na praktykę.
Kazimierz Schmidt
(Ministerstwo Cyfryzacji)
14:40 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
15:00 Przerwa na kawę
15:10 Praktyka rejestracji i dokumentowania spraw w systemie tradycyjnym i w EZD.
Część 2 – Rejestracja spraw w oparciu o JRWA oraz wydzielone grupy spraw (podteczki)

 • Przypomnienie podstawowych pojęć – sprawa, pismo, akta sprawy, teczka aktowa.
 • Rejestracja sprawy na podstawie klasy w JRWA oraz znakowanie pism.
 • Rejestracja sprawy w ramach wydzielonej grupy spraw (podteczka).
 • Wydzielona grupa spraw czy zmiana JRWA – co wybrać?
 • Analiza przypadków, błędów i problemów.
dr Ewa Perłakowska
(ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym dokumentem elektronicznym), systemów klasy EZD, systemów kancelaryjnych, archiwistyki i prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, informatyzacji podmiotów publicznych, Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”)
15:40 Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja
Moderowanie: dr Ewa Perłakowska
16:00 Zakończenie XI Forum KCK, wręczenie Certyfikatów
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Patrycja Kijas

Trener i konsultant w zakresie informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Prowadzi szkolenia dot. ustawy o informatyzacji oraz jej nowelizacji i innych aktów prawnych znowelizowanych w wyniku zmian ww. ustawie, szkolenia przygotowujące użytkowników do pracy w systemie EZD oraz szkolenia z ePUAP (dla użytkowników oraz administratorów lokalnych ePUAP).
W przeszłości pracowała w Akademii Polonijnej na stanowisku Kierownika Kancelarii Rektora. Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Nadzoru i Administracji na stanowisku p.o. Kierownika Referatu Rozwoju, Zarządzania Usługami Elektronicznymi i Sprzętem Komputerowym – komórce odpowiedzialnej m.in. za informatyzację Urzędu i podległych jednostek. Administruje lokalnie ePUAP, SEKAP, PPK, zajmuje się również szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla jednostek podległych w zakresie elektronicznej komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego.
Wykształcenie wyższe magisterskie – Akademia Polonijna w Częstochowie, Wydział Ekonomii i Zarządzania.

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją tradycyjną i elektroniczną, systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych (instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i wykazów akt), informatyzacji administracji publicznej.
Historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczony trener na kursach i szkoleniach kancelaryjnych, archiwalnych oraz specjalistycznych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych klasy EZD (ponad 30 kursów kancelaryjno-archiwalnych oraz prawie 520 szkoleń, ponad 4100 godzin szkoleniowych). Wykładowca uniwersytecki (UW, UMCS, UJ).
Ekspert, doradca i analityk przy wdrażaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności klasy EZD, w podmiotach publicznych oraz ich optymalizacji, a także budowy w tych systemach modułu „archiwum”. Doświadczony praktyk.
Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”. Członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Autorka publikacji w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Współautorka takich publikacji, jak:

 • „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018),
 • „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).
Długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.
Współautorka zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz szeregu aktów prawnych, m.in. nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 2015 r. oraz wielu rozporządzeń. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych.

Kazimierz Schmidt

Obecnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. W latach 2010 - 2011 był Głównym specjalistą w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA, poprzednio główny specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a od 2010 MSWiA). Autor artykułów, a także aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.

prof. Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN dla inspektorów ochrony danych, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie.
Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im Michała Serzyckiego przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.