szkolenie

22
listopada
2018

ZAWÓD: BIBLIOTEKARZ I PRACOWNIK INFORMACJI

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Wielu absolwentów wyższych uczelni szuka obecnie pracy w bibliotekach ze względu na brak przepisów ograniczających dostęp do zawodu bibliotekarza, a także – na poprawę jego publicznego wizerunku w związku z komputeryzacją oraz powstawaniem atrakcyjnych budynków bibliotecznych. Adepci tacy muszą być jednak poddawani szkoleniu przywarsztatowemu, które czasem działa zniechęcająco, zwłaszcza gdy biblioteka nie prowadzi zbyt wielu usług ani nie podejmuje ambitniejszej działalności.

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla osób nie posiadających wykształcenia bibliotekoznawczego, które poszukują wiedzy o tym, jak rozmawiać z przełożonymi o warunkach swojej pracy, jak osiągać w niej samodzielność, jak się w niej realizować.
Oferujemy krótki przegląd wszystkich czynności, wykonywanych przez zawodowych bibliotekarzy i doradzamy, jak poszerzać swoje kwalifikacje.

22 listopada 2018 r.
9:00 Zawód bibliotekarza i jego tradycje
Istota bibliotekarstwa: przetwarzanie danych; ochrona wiedzy i pamięci; szerzenie sprawności komunikacyjnych. Od danych do wiedzy. Zasadnicze miejsca pracy: biblioteki, wydawnictwa baz danych, wytwórcy systemów informacyjnych. Bibliotekarz a informatyk, bibliotekarz a nauczyciel. Biblioteki a archiwa, muzea i inne inne pokrewne instytucje. Mit „ośrodka informacji”. Stereotypy i wzorce zawodu. Szczeble zawodowe i kariery w bibliotekarstwie.
Dr Henryk Hollender
(dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego)
9:30 Pytania
9:45 Transmisja wiedzy w rzeczywistości cyfrowej i analogowej
Internet i wyszukiwarka Google. Biblioteki cyfrowe. Wyszukiwanie pełnotekstowe. Wyszukiwanie według indeksu. Organizacja materiałów bibliotecznych. Punkty dostępu. Układy formalne i rzeczowe. Kryteria wyszukiwawcze, filtrowanie, wyszukiwanie fasetowe. Katalogi kartkowe, bibliografie, bazy danych. Telekomunikacja a kontakt osobisty. Serwisy społecznościowe i Wikipedia. Audytorium biblioteki; biblioteka jako nadawca. Przestrzeń i wyposażenie biblioteki.
Dr Henryk Hollender
(dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego)
10:15 Pytania
10:30 Przerwa na kawę
10:45 Przetwarzanie informacji w bibliotece
Organizacja danych. Współczesne techniki informatyczne i telekomunikacyjne. Bibliotekarz systemowy, bibliotekarz katalogujący. Przepisy katalogowania, RDA. Schemat i format: MARC, DublinCore, BIBFRAME. Hasła autorytatywne i odsyłacze. Linkowanie. Katalogi a wyszukiwarki zintegrowane. Przechowywanie danych. Dane dla społeczności naukowej.
mgr Iwona Wiśniewska
(Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
11:30 Pytania
11:45 Zasoby i strumienie informacji
Typy materiałów bibliotecznych i ich zasoby a typy bibliotek i właściwe im procedury opracowania zbiorów. Obieg informacji o zbiorach – krajowy i międzynarodowy. Organizacja katalogowania. Wiedza katalogującego. Źródła informacji o informacji dla użytkownika. Możliwości wyszukiwawcze współczesnych katalogów. Konwersja katalogów. Współkatalogowanie. Systemy biblioteczne. Najważniejsze polskie i międzynarodowe serwisy informacyjne. Stan opracowania zbiorów w bibliotekach polskich.
mgr Iwona Wiśniewska
(Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
12:30 Pytania
12:45 Użytkownik biblioteki: jak pracuje i co otrzymuje
Potrzeby i kwalifikacje użytkowników. Sprawności informacyjne jako przedmiot dydaktyki w bibliotekach różnych typów. Organizacja obsługi użytkowników. „Pani bibliotekarka” jako źródło informacji i opiekun. Procedury biblioteczne i lęk przed nimi. Otwarty dostęp. Magazyn. Wypożyczalnia. Udostępnianie materiałów elektronicznych. Nietypowe usługi biblioteczne. Biblioteka jako ośrodek wiedzy o nauce i lokalnej społeczności naukowej. Atmosfera w bibliotece; imprezy biblioteki.
mgr Anna Wołodko
(dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)
13:30 Pytania
13:45 Przerwa na lunch
14:15 Podstawowe ramy organizacyjno-prawne funkcjonowania bibliotek
Akty prawne regulujące funkcjonowanie bibliotek. Sieci biblioteczne i konsorcja. Działalność normalizacyjna. Kodeks pracy i jego wpływ na pracę bibliotekarzy. Pragmatyka zawodowa w bibliotekach naukowych i publicznych. Wiedza zarządzającego. Grupowy i indywidualny charakter procesu decyzyjnego. Budżet biblioteki. Zarobki bibliotekarzy.
mgr Anna Wołodko
(dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)
14:45 Pytania
15:00 Zasady skutecznej organizacji pracy. Zarządzanie, finansowanie i promocja
Kultury organizacyjne. Typy struktur organizacyjnych. Zespoły zadaniowe. Przedsięwzięcia specjalne i ich finansowanie. Przykłady projektów. Marketing biblioteki. Sprawności komunikacyjne bibliotekarza i polityka informacyjna biblioteki.
mgr Anna Wołodko, (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)
dr Henryk Hollender, (dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego)
15:30 Pytania, dyskusja
15:45 Podsumowanie
16:00 Zakończenie szkolenia

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, wieloletni wykładowca bibliotekoznawstwa i dyrektor bibliotek naukowych, w latach 1992-2003 dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Autor wielu prac fachowych i naukowych, np. Miasto książek : popularny przewodnik po cieszyńskich zbiorach bibliotecznych i archiwalnych (2010), redaktor: Biblioteki miejskie jako nowoczesne instytucje publiczne : materiały z konferencji w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy w dniach 14-15 czerwca 2005 r. (2006); Cyfrowy świat dokumentu : wydawnictwa, biblioteki, muzea, archiwa (2011).

Iwona Wiśniewska

Bibliotekarz-kataloger z ponad dwudziestoletnim stażem, entuzjastka kartotek haseł wzorcowych i poprawności opisu bibliograficznego, że szczególnym uwzględnieniem znaków umownych, zwolenniczka i propagatorka kooperacji bibliotek, współautorka najnowszej edycji "Formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki"

Anna Wołodko

Bibliotekarka, od 1992 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, najpierw jako młodszy bibliotekarz w Czytelni Głównej, potem sekretarz naukowy, pracownik Samodzielnej Sekcji ds. Organizacji, Współpracy i Promocji, w latach 2014-2018 kierowniczka Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych, odpowiedzialna za pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań Biblioteki. Od 1 lipca 2018 r. dyrektorka BUW