seminarium

4
października
2018

78 seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI TECHNOLOGIE ANTY-SMOGOWE MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ NA POZIOMIE SAMORZĄDOWYM

koordynator: Iwona Nowosielska

4 października 2018 r.
10:00 Ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne skutki smogu. Antysmogowe rozwiązania technologiczne, prezentowane w konkursie Smogathon.
Irena Pichola
(Deloitte )
11:00 Prezentacje firmowe, w zakresie oferty handlowej:
 • Maski antysmogowe
 • Oczyszczacze powietrza i nawilżacze.
 • Aplikacje ostrzegające przed nadmiernym zanieczyszczeniem.
 • Analityka poprzez drony.
 • Ekologiczne piece grzewcze.
12:00 przerwa, poczęstunek
12:30 Samorządowe uchwały antysmogowe jako kierunek oddziaływania na sytuację w Polsce.
 • Smog w Polsce, a smog w Europie - jak wyglądamy na tle innych państw?
 • Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza w Polsce?
 • Gdzie jest największe zanieczyszczenie, czy warto przed smogiem uciekać na wieś?
 • Jak się obronić przed smogiem?
 • Polskie prawo a smog, czy jesteśmy chronieni przed zanieczyszczeniem powietrza?
Piotr Siergiej
(rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego)
13:10 Rekomendacje dotyczące skutecznej walki z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce.
Ewa Lutomska
(wiceprezes, Krakowski Alarm Smogowy)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Aspekty prawne prowadzenia kontroli antysmogowych.
 • zasady prowadzenia kontroli palenisk na prywatnych posesjach, prowadzone na podstawie art. 379 POŚ przez pracowników urzędu gminy oraz funkcjonariuszy straży gminnych, pod kątem przestrzegania uchwał antysmogowych oraz zakazu spalania odpadów,
 • zasady prowadzenia kontroli u przedsiębiorców przez WIOŚ na podstawie znowelizowanej ustawy o inspekcji ochrony środowiska.
Magdalena Ukowska
(aplikantka radcowska, Fundacja Frank Bold)
15:00 Aspekty prawne kontroli realizowanej przez mieszkańców w zakresie zanieczyszczeń powietrza:
 • Obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące jakości w Polsce.
 • Rodzaje kontroli w zakresie zanieczyszczeń powietrza.
 • Przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach jako podstawa kontroli.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie jakości powietrza.
 • Organy ścigania w zakresie zanieczyszczeń powietrza.
Mateusz Karciarz
(Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet i. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
16:00 Zakończenie seminarium.

Mateusz Karciarz

Prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska oraz legislacji. Autor kilkudziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach naukowych (m.in. Samorząd Terytorialny oraz Przegląd Prawa Ochrony Środowiska) oraz czasopismach branżowych i popularnonaukowych (m.in. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Przegląd Komunalny). Szkoleniowiec oraz prelegent na przeszło 30 konferencjach naukowych i branżowych z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Ewa Lutomska

Jako współzałożycielka Krakowskiego Alarmu Smogowego od czterech lat aktywnie zaangażowana we wszystkie procesy i kampanie prowadzone w ramach działalności ruchu na rzecz ochrony powietrza. W sprawy ekologii zaangażowała się aktywnie w momencie jego powołania. W Stowarzyszeniu odpowiada za relacje publiczne z mediami, politykami oraz współtworzenie kampanii informacyjnych, dzięki którym temat jakości powietrza stał się zauważalnym problemem w Polsce. Wspólnie z innymi członkami ruchu antysmogowego brała udział w tworzeniu Polskiego Alarmu Smogowego - sieci lokalnych inicjatyw, których członkowie aktywnie włączają się w działania mające na celu wdrażanie konkretnych rozwiązań i przepisów dotyczących ochrony powietrza.

Piotr Siergiej

Od 2006 roku publikuje artykuły w Tygodniku Powszechnym i Gazecie Wyborczej. W latach 2011-2012 redaktor prowadzący działu ekologicznego w portalu wyborcza.pl. Pracował jako rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej. W latach 2014-2015 redaktor prowadzący portalu ChronmyKlimat.pl. Od 2015 współpracuje z Polskim Alarmem Smogowym.