szkolenie

22
marca
2018

RODO A BRANŻA FARMACEUTYCZNA w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

Szkolenie prowadziTomasz Koryzma, radca prawny oraz partner w CMS oraz Damian Karwala, radca prawny i starszy prawnik w Zespole Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w CMS

22 marca 2018 r.
10:00 Jak RODO wpływa na działalność sektora farmaceutycznego?
 • Kluczowe zmiany z perspektywy branży
 • Jak przygotować się do zmian?
 • Wdrożenie RODO w firmie farmaceutycznej
 • Branżowy kodeks dobrych praktyk – czy warto?
11:45 Wpływ RODO na prowadzenie badań klinicznych i pharmacovigilance
 • Kto jest kim w badaniach klinicznych – administrator, podmiot przetwarzający, a może współadministratorzy danych?
 • Dane uczestników badań oraz innych osób
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych
 • Kształt zgody na udział w badaniu
 • Jak radzić sobie z kolizją przepisów (unijnych vs. krajowych)?
13:30 Zarządzanie ryzykiem w firmie farmaceutycznej
 • Ryzyko wewnętrzne
 • Ryzyko dostawców zewnętrznych
 • Ocena wpływu na prywatność i konsultacje z organem
 • Dane osobowe w działaniach niepożądanych
14:45 Case study
16:00 Zakończenie szkolenia
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Damian Karwala

Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018). Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).

Tomasz Koryzma

Jest radcą prawnym oraz partnerem w CMS. Kieruje 10-osobowym Zespołem Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w polskim biurze CMS, zaliczanym do ścisłej czołówki kancelarii (tzw. Band 1) w rankingu Chambers Europe. Przez ostatnich 19 lat prowadził praktykę w zakresie nowych technologii i przepisów o ochronie danych w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawniczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku technologii cyfrowych, w tym Internetu oraz e-handlu. Regularnie uczestniczy w przygotowywaniu umów i prowadzeniu sporów z zakresu technologii informatycznych oraz w transgranicznych projektach dotyczących ochrony danych osobowych. Jako członek IAPP doradza w zakresie ochrony danych od roku 1998. Jego doświadczenie obejmuje pełen zakres doradztwa strategicznego i bieżącego na rzecz największych przedsiębiorstw, w tym doradztwo w zakresie RODO, kontroli zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, naruszeń zasad przetwarzania danych, udostępniania danych w ramach grup kapitałowych oraz tworzenia kodeksów dobrych praktyk w zakresie ochrony danych i uzgadniania ich treści z GIODO. W rankingu Legal 500 uznany został za jednego z trzech najlepszych w Polsce prawników specjalizujących się w nowych technologiach. Chambers Europe również uznała go za wiodącego specjalistę w zakresie nowych technologii (Band 1) oraz ochrony danych (Band 2) w Polsce.