szkolenie

21
marca
2018

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu komercjalizacji badań naukowych. Prezentowany materiał oparty jest na praktycznym doświadczeniu prowadzących z zakresu współpracy środowisk naukowych z przemysłem. Szkolenie odbędzie się w sześciu modułach, począwszy od wprowadzenia do zagadnienia innowacji, poprzez budowę ekosystemu innowacji wokół uczelni i pozyskiwanie finansowania dla innowacyjnych projektów, a skończywszy na zagadnieniach budowania sieci kontaktów. Szkolenie będzie również zawierało wprowadzenie do praktycznej metody rozwiązywania problemów (TRIZ), oraz pozwoli uczestnikom zapoznać się z metodą Business Model Canvas umożliwiającą ocenę potencjału komercyjnego pomysłu komercyjnego opartego na badaniach naukowych. Nabytą wiedzę uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast w pracy badawczej nadając jej wymiar praktyczny i wywierający wpływ na otoczenie rynkowo-społeczne.

Forma szkolenia:
Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i praktycznymi zadaniami w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do komercjalizacji badań naukowych.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnej komercjalizacji badań naukowych, pracowników uczelnianych centrów transferu technologii, brokerów innowacji i innych osób związanych z tematem transferu technologii. Materiał prezentowany podczas szkolenia będzie wartościowy dla indywidualnych naukowców i grup badawczych, pragnących rozwinąć kontakty z przemysłem

Szkolenie poprowadzą:
Tomasz Liśkiewicz
Grzegorz Liśkiewicz

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 17:00

Program

1. Innowacja i aktualne trendy technologiczne
 • czym naprawdę jest innowacja
 • wykładniczny rozwój technologii
 • dominujące trendy technologiczne
 • korzyści bycia anty-ekspertem
2. Business Model Canvas - ćwiczenie praktyczne
 • ocena potencjału komercyjnego pomysłu
 • wybór metody komercjalizacji
 • wybór grupy docelowej i identyfikacja jej potrzeb
 • ćwiczenie praktyczne
3. Budowa ekosystemu innowacji wokół uczelni
 • jakość badań naukowych
 • efektywne publikowanie naukowe
 • elementy ekosystemu innowacji
 • organizacja inicjatyw wspierających ekosystem
4. Pozyskanie finansowania dla innowacyjnych projektów
 • finansowanie publiczne, granty
 • finansowanie prywatne
 • jak przedstawić pomysł inwestorowi?
 • tworzenie profilu technologi
5. TRIZ - narzędzie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań komercyjnych
 • wprowadzenie do TRIZ - Teorii Innowacyjnego Rozwiązywania Problemów
 • definiowanie i analiza problemu
 • macierz sprzeczności technicznych i 40 zasad
 • przewidywanie trendów ewolucji rozwoju technologii
6. Aktywne budowanie sieci kontaktów
 • promowanie dorobku naukowego
 • budowanie rozpoznawalności naukowca
 • nawiązywanie nowych kontaktów
 • przydatne narzędzia onlinei

Grzegorz Liśkiewicz

Pracuje jako Adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w maszynach przepływowych i mechanice płynów. Ukończył doktorat na Politechnice Łódzkiej oraz University of Strathclyde (Glasgow). Odbywał staże naukowe w Leeds University, Cambridge University oraz Oxford University. Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich, dwuktotnie został uhonorowany stypendium Ministra Nauki. Otrzymał liczne nagrody, min. dla najlepszego absolwenta, nagrogę Polskiej Agencji Prasowej „popularyzator nauki”, nagrodę za najlepszy artykuł. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics, The Institution of Engineering and Technology, Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Grzegorz posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako edytor, recenzent i autor. Pełni rolę Associate Editor w Open Engineering oraz Managing Editor w Innovation & Impact gdzie nadzoruje przebieg procesu peer-review oraz podejmuje decyzję o akceptacji/odrzuceniu artykułów. Regularnie recenzuje artykuły dla czasopism z energetyki oraz mechaniki płynów. Pasjonat fotografii, muzyki Soul i Funk, jazdy na nartach oraz wypraw rowerowych.
• Redaktor główny: Innovation & Impact, de Gruyter;
• Redaktor: Open Engineering, de Gruyter;
• Redaktor główny wydania tematycznego: Central European Journal of Engineering, Springer;
• Recenzent: Tribology: Materials, Surfaces & Interfaces, Maney Publishing; Applied Energy, Elsevier; Transactions of ASME, American Society of Mechanical Engineers; Archive of Mechanical Engineering, PAN; Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery, PAN;

Tomasz Liśkiewicz

Pracuje jako Associate Professor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w inżynierii materiałowej i tribologii. Zanim rozpoczął pracę na Uniwersytecie w Leeds w 2005 roku jako post-doc, pracował na uczelniach w Polsce i we Francji. W ramach poszerzenia swojego doświadczenia inżynierskiego, odbył dwuletni staż techniczny w Calgary w Kanadzie. Jest członkiem Institute of Physics w Londynie oraz został nominowany jako Fellow of the Institution of Mechanical Engineers co jest najwyższym stopniem uznania kompetencji inżynierskich nadawanym przez tą prestiżową międzynarodową organizację.
Tomasz posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako redaktor, recenzent i autor. Od roku 2007 pełni rolę współredaktora naczelnego czasopisma „Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces” oceniając wartość merytoryczną artykułów i nadzorując przebieg procesu peer-review. Regularnie recenzuje artykuły w 12 międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu inżynierii materiałowej. Jest współautorem poradnika “Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego”.
Tomasz posiada siedmioletnie doświadczenie w dziedzinie opracowywania i prowadzenia szkoleń. Jest certyfikowanym trenerem jednej z najbardziej uznanych szkół trenerskich na świecie - Peak Potentials (USA).
Doświadczenie w dziedzinie czasopism naukowych:
• Współredaktor Naczelny czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces Journal, Maney Publishing;
• Redaktor Techniczny czasopisma Anti-Corrosion Methods and Materials Journal, Emerald Publishing;
• Członek Rady Naukowej czasopisma Industrial Lubrication and Tribology Journal, Emerald Publishing;
• Członek Rady Naukowej czasopisma Tribology – Materials, Surfaces & Interfaces Journal, Maney Publishing;
• Członek Rady Naukowej czasopisma Tribologia, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu;
• Redaktor Wydań Specjalnych czasopism dla wydawnictw Elsevier oraz Maney Publishing;
• Recenzent międzynarodowych czasopism naukowych: (i) Surface & Coatings Technology, (ii) Wear, (iii) Materials Science and Technology, (iv) Materials Characterisation, (v) Tribology International, (vi) Thermal Spray Technology, (vii) Industrial Lubrication & Tribology, (viii) Materials Chemistry and Physics, (ix) Anti-Corrosion Methods and Materials, (x) Tribology Letters, (xi) Acta Electrochimica, (xii) Journal of Engineering Tribology.