warsztaty

10
lipca
2018

OCHRONA PRODUKTU I MARKI - NAJNOWSZE TRENDY I ORZECZNICTWO

koordynator: Iwona Nowosielska

Dnia 1 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które zmienia szereg kluczowych przepisów. Zapewnienie znakom towarowym właściwej ochrony prawnej jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ona właścicielom oznaczeń zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich oraz czerpaniu przez te osoby nielegalnych korzyści materialnych ze stosowania cudzych znaków. W trakcie szkolenia omówimy kwestie związane z ochroną produktu i marki. Nasi eksperci podpowiedzą Państwu, jakie aspekty produktu należy chronić, wyjaśnią pojęcie zdolności odróżniającej znaku towarowego oraz opowiedzą o różnicach między ochroną formalną a ochroną faktyczną. Ponadto przenalizujemy wybrane problemy z zakresu zarządzania marką. Nasi prelegenci przedstawią Państwu dostępne procedury ochrony marki poza Polską oraz wskażą, o czym należy pamiętać, wprowadzając towar na rynki zagraniczne. Przybliżymy Państwu także wybrane przypadki naruszeń oraz rodzaje roszczeń przysługujących właścicielowi w razie naruszenia jego prawa do marki.

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów działów prawnych, IP managerów, prawników wewnętrznych, dyrektorów/pracowników działu marketingu/reklamy/sprzedaży/PR, właścicieli firm.

Szkolenia poprowadzą:

 • adw. dr hab. Paweł Podrecki
 • rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak

Program:

 • Zmiana prawa unijnego w sprawie znaków w 2016 i 2017 – najważniejsze zmiany i konsekwencje.
 • Ochrona produktu przed naśladownictwem:
  • Możliwa ochrona produktu - jak strategicznie najlepiej ochronić produkt.
  • Ochrona produktu przed naśladownictwem z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa.
  • Naśladownictwo a inspiracja - na co zwrócić uwagę, żeby nie narazić się na roszczenia ze strony konkurencji.
 • Ochrona marki i naruszenie prawa do marki:
  • Pojęcie marki i ochrony marki (ujęcie ekonomiczne i prawne).
  • Naruszenie marki (w tym naruszenie renomy).
  • Konstrukcja roszczeń w przypadku naruszenia, w tym w szczególności roszczeń finansowych.
  • Trudności w obliczeniu szkody i odszkodowania.
  • Praktyka procesowa w dochodzeniu roszczeń finansowych.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Paweł Podrecki

Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce.
Reprezentuje klientów w sprawach sądowych i w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracuje z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.

W kancelarii nadzoruje prace zespołów Prawa własności przemysłowej, Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa reklamy i promocji oraz Life Sciences.

Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Jest wykładowcą także na studiach podyplomowych prowadzonych przez UJ i PAN oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej.

Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji (min. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita).

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT Prawo Internetu. Autor m.in. monografii: Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki oraz Środki ochrony praw własności intelektualnej.

Anna Sokołowska-Ławniczak

Doradza w każdym aspekcie prawa własności przemysłowej: od opracowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej, po czynności związane z utrzymaniem lub dochodzeniem ochrony praw własności przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przez Urzędem Patentowym oraz Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.
Doradza klientom również w kwestiach znajdujących się na styku prawa własności przemysłowej i innych dziedzin np. reklamy, marketingu, PR-u. Opiniuje w zakresie dopuszczalności rejestracji oznaczeń i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej, używania oznaczeń w obrocie lub w kampaniach reklamowych. Prowadzi kompleksowe projekty związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej.
Doradza m.in. klientom z branży obuwniczej, spożywczej, farmaceutycznej, nowych technologii, badawczo-rozwojowej oraz z różnych gałęzi przemysłu lekkiego. W kancelarii kieruje zespołem prawa własności przemysłowej w ramach Praktyki Własności Intelektualnej.
Doświadczenie zdobywała, współpracując kancelarią wyspecjalizowaną we własności intelektualnej z siedzibą w Brukseli oraz z międzynarodową kancelaria prawną z siedzibą w Warszawie w zakresie prawa farmaceutycznego.
Doktor nauk prawnych (doktorat z zakresu prawa znaków towarowych obroniła w 2014 roku na Uniwersytecie Lotaryńskim – Université de Lorraine- we Francji), absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, prawa telewizji, kina i multimediów na Uniwersytecie Jean – Moulin III w Lyonie we Francji oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.
Doradza klientom w języku polskim, francuskim i angielskim.