seminarium

28
sierpnia
2018

CZASOPISMA NAUKOWE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Jak czasopisma naukowe powinny promować się w mediach społecznościowych? „Szanowni Państwo, mamy dla Was znakomitą wiadomość - nowy numer naszego czasopisma jest już dostępny!!! Z poważaniem, Redakcja”. Redakcje czasopism naukowych nie potrafią korzystać z mediów społecznościowych. Większość z nich jest zagubiona w internecie, który szybko zmienia się w erze cyfryzacji. Jak i gdzie w mediach społecznościowych promują się najlepsi? Jak przygotować i wdrożyć prosty plan promocji czasopisma naukowego w mediach społecznościowych?

28 sierpnia 2018 r.
10:00 Jak czasopisma naukowe promują się dziś w social media:
 • Pięć przyczyn, dla których czasopisma naukowe nie potrafią promować się w mediach społecznościowych.
 • Nie tylko brak wiedzy marketingowej i zrozumienia mechanizmów internetu w erze cyfryzacji.
 • Najczęściej popełniane błędy.
Jak czasopisma naukowe powinny promować się w social media:
 • Jak redakcje czasopism naukowych mogą skutecznie korzystać z mediów społecznościowych.
 • Dziesięć sposobów na wykorzystanie mediów społecznościowych. Czy trzeba być wszędzie?
 • Co warto, a czego nie warto robić na Facebooku, Twitterze, Linkedinie, Youtube i Slideshare.
 • Coraz większa rola komunikacji wizualnej (zdjęcia, wideo, infografiki…)
 • Case study.
 • Jak przygotować i wdrożyć prosty plan promocji czasopisma naukowego, etap po etapie.
Krzysztof Urbanowicz
(strateg marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji Cyfrowej)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Możliwe strategie promocyjne czasopism naukowych i omówienie niedostatków polskich czasopism w tym zakresie. Analiza widoczności publikacji naukowych w internetowych mediach społecznościowych - widoczność w sieci z perspektywy autora tekstów naukowych:
 • Strategie promocyjne polskich czasopism są uwarunkowane trudnościami i problemami wynikającymi z braku wsparcia organizacyjnego oraz finansowego ze strony instytucji, przy których funkcjonują pisma.
 • Na promocję rzutują indywidualne sposoby organizacji pracy członków redakcji czasopism.
 • W sferze promocji można mówić o niedostatkach działań – zarówno „tradycyjnych”, to jest mniej związanych z użyciem nowych technologii informacyjnych, jak i tych, które się na takich technologiach opierają.
 • Redakcje periodyków są świadome istnienia zjawiska otwartego dostępu (ważnego z perspektywy promocji), choć niekoniecznie waloryzowane jest ono pozytywnie. Mimo tego realizuje się jego założenia albo planuje wdrożenie działań „otwartościowych”.
 • W patrzeniu na promocję czasopism nie można fetyszyzować ani działań „tradycyjnych” ani działań „nowoczesnych”, to jest związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii. Zastosowanie różnych „marketingowych” technik nie zawsze musi być wskazane, nie zawsze też musi być z korzyścią dla danego podmiotu.
 • Czasopisma nie potrafią skutecznie komunikować się z otoczeniem medialnym w celach promocyjnych – brak w tym względzie skoordynowanej strategii wizerunkowej.
Dr Piotr Siuda
14:30 Przerwa
14:45 Prawno autorskie aspekty naukowego publikowania w mediach społecznościowych
 • omówienie regulaminów najpopularniejszych portali społecznościowych i skutków prawnych publikowania na nich,
 • kiedy, z prawnego punktu widzenia, wydawca może publikować treści na portalach społecznościowych,
 • z jakich treści zewnętrznych można korzystać na portalach społecznościowych w celu promocji swojej działalności.
Natalia Mileszyk
(prawniczka, Specjalistka ds. polityk publicznych w Centrum Cyfrowym)
16:00 Zakończenie seminarium

Natalia Mileszyk

Prawniczka, absolwentka Central European University w Budapeszcie (LL.M.) i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. polityk publicznych w Centrum Cyfrowym. Zajmuje się analizą prawną i rzecznictwem w zakresie otwartych zasobów oraz swobód użytkowników treści zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej, ostatnio przede wszystkim europejską reformą prawa autorskiego. Działa w ramach międzynarodowego stowarzyszenia Communia, Koalicji Otwartej Edukacji i Creative Commons. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa autorskiego i otwartych zasobów dla instytucji kultury i administracji.

Piotr Siuda

Doktor habilitowany nauk o mediach; profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu oraz edukacją medialną. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania Dzieci sieci, Dzieci sieci 2.0, Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH (Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii). Członek The Association of Internet Researchers, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Strona domowa: http://www.piotrsiuda.com; blog: http://www.piotrsiuda.pl.

Krzysztof Urbanowicz

Specjalista w zakresie marketingu, dziennikarstwa i mediów oraz transformacji cyfrowej. Jest konsultantem, prelegentem i trenerem od ponad 15 lat w Polsce, Francji i Szwajcarii (+1000 firm, grup mediowych i gazet).
Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej sieci agencji Revsquare, obecnie Pentalog (klienci m.i in.: PKN Orlen, PZU, PGNiG, PGE, Unilever, Orange, Nestlé, Diageo, Jeronimo Martins Polska, Pepsi-Cola…).
Z wykształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji („Le Quotidien de Paris” i „Le Figaro”).
Po powrocie do Polski, w latach 90., był korespondentem mediów francuskich, w tym „Le Parisien" i Radio France Internationale, później dyrektorem polsko-francuskiej podyplomowej szkoły dziennikarstwa, Europejskie Studium Dziennikarstwa w Warszawie, prowadzonej przez L’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille. Jego blog Media Cafe Polska został uznany przez międzynarodową agencję Edelman jako trzeci najbardziej wpływowy blog w Polsce w 2007 r.