szkolenie

21
marca
2018

RODO A DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Partner szkolenia:
Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO a działalność biznesowa
Nowoczesny marketing korzysta z całego zestawu narzędzi opartych o przetwarzanie danych osobowych, począwszy od gromadzenia danych, przez personalizację przekazu i profilowanie jego obiorców, skończywszy na bezpośredniej komunikacji z klientami.
Dotychczasowe regulacje odnosiły się oczywiście do tych zagadnień, jednak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza w tym zakresie nową jakość. RODO kreuje cały katalog nowych wymogów ciążących na podmiotach korzystających z danych w celach marketingowych. Stanowi jednak dobrą okazję do uporządkowania lub przemyślenia stosowanych praktyk, a nawet stwarza pewne dodatkowe, nieistniejące wcześniej możliwości w zakresie wykorzystania informacji o klientach.

Celem szkolenia jest jest przekazanie uczestnikom, a zwłaszcza osobom zajmującym się tworzeniem i realizacją nowoczesnych strategii promocyjnych i marketingowych, najważniejszych informacji, a także praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem RODO. Prowadzący zaprezentują zarówno najważniejsze nowe regulacje, w tym różnice w stosunku do aktualnie obowiązujących unormowań, ale i – w drodze case study – pomogą przygotować się uczestnikom do samodzielnej oceny projektów marketingowych w świetle nadchodzących zmian.

Szkolenie prowadząIzabela Kowalczuk-Pakuła,radca prawny, Counsel, szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird oraz Piotr Zawadzki, adwokat i rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole ochrony danych osobowych i własności intelektualnej Bird & Bird.

21 marca 2018 r.
10:00 Dane osobowe w marketingu – rewolucja czy ewolucja? Nowe definicje starych pojęć – podstawowe pojęcia w RODO
 • Ogólnie o nowych regulacjach dotyczących przetwarzania danych w celach marketingowych na tle dotychczasowych wymogów
 • Dane osobowe – dlaczego prawie wszystko co nas otacza może być daną osobową?
 • Adminstratorzy, współadministratorzy i podmioty przetwarzające dane w realizacji projektów marketingowych
 • Jaki mają wpływ na praktykę stare pojęcia w nowej odsłonie?
10:50 Zgoda na tle innych podstaw przetwarzania danych w celach marketingowych
 • Czy to ta sama zgoda? Warunki skutecznej zgody wg RODO na tle dotychczasowych przepisów i stosowanej praktyki
 • Czy zgoda udzielona przed 25 maja 2018 roku pozostanie ważna?
11:20 Uzasadniony interes jako podstawa przetwarzania danych w celach marketingowych
 • Czyj interes się liczy i jak go rozumieć?
 • Na co pozwala uzasadniony interes administratora?
11:40 Polityka prywatności/informacje dla leadow przy wykorzystaniu danych w marketingu według RODO
 • O czym, kiedy i jak informować w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych?
 • Kto powinien informować?
 • Kiedy ten obowiązek należy spełnić? W jakich sytuacjach nie trzeba informować osób, których dane dotyczą?
12:10 Profilowanie – nie taki diabeł straszny jak zautomatyzowane przetwarzanie danych
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji: co to jest, czy można przetwarzać dane bez zgody klienta?
 • Retargering i reklama behawioralna
 • Data protection impact assesment - jak i kiedy dokonać takiej oceny?
13:30 Zagadnienia szczególne związane z przetwarzaniem danych w celach marketingowych
 • Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych "na przyszłość" – wymogi i ograniczenia
 • Jak długo mogę trzymać dane w celach marketingowych?
 • Czy mogę zawsze wykorzystać wszystkie dane w jakiejkolwiek kampanii?
 • Przetwarzanie danych w celach analizy rynku
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych
14:00 Przetwarzanie danych w celach marketingowych w świetle regulacji innych niż RODO
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo telekomunikacyjne
 • Co zmienia Projekt Rozporządzenia e-privacy?
 • Relacja między regulacjami
14:30 Jak skutecznie powierzyć przetwarzanie danych osobowych?
 • Powierzenie – nowe obowiązki, forma, zakres umowy, odpowiedzialność administracyjna i odszkodowawcza, obowiązki administratora i przetwarzającego.
 • Podstawy transferu danych do państwa trzeciego
15:00 Case study:
 • Konkurs z nagrodami – rola i obowiązki beneficjenta(zlecającego), organizatora, podwykonawców - jak formułować zgodę i o czym i w jaki sposób poinformować uczestników konkursu o ich prawach.
 • Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym - kto odpowiada za dane - portal czy prowadzący stronę? Jakie obowiązki należy spełnić?
16:00 Zakończenie szkolenia
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Jest ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych i prywatności. Jest ceniona za biznesowe podejście i pro-kliencką postawę. Od 2007 roku doradza klientom z wielu branż (m.in. HR, IT, e-commerce, FMCG, mediowej, finansowej i farmaceutycznej), w opracowaniu strategii biznesowej związanej ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych, w tym RODO.
Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ochrony Prywatności i Danych Osobowych Bird & Bird. We współpracy z biurem w Londynie i Dusseldorfie doradza globalnym firmom w zakresie międzynarodowych projektów RODO.
Izabela reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Doradza przedsiębiorcom w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych, cloud computing, sztucznej inteligencji, wiążących reguł korporacyjnych (BCR), outsourcingu, czy danych w ramach HR.
Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji, w tym gier hazardowych. Ponadto, prowadzi karne i cywilne postępowania związane z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza również w kwestiach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.
Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności (IAPP) oraz ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej. Pełniła także funkcję arbitra Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jest rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers Europe, Legal500). Otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers, w kategorii Własność intelektualna. Znalazła się także w gronie laureatów rankingu "Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra" publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska.
Jest autorką wielu publikacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, w tym współautorką Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (2016).
Pracuje w języku polskim i angielskim.

Piotr Zawadzki

Radca prawny, rzecznik patentowy, Senior Associate w zespole prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w polskim biurze Bird & Bird. Od 10 lata doradza klientom z innowacyjnych sektorów gospodarki, takich jak przemysł farmaceutyczny, media, reklama, IT oraz elektronika, a także firmom z sektora bankowo-finansowego, energetycznego, budowlanego, samochodowego, filmowego oraz spożywczego. Koncentruje się głównie na prawie autorskim, prawie znaków towarowych i patentów, ochronie domen internetowych, prawie reklamy, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, prawie danych osobowych, zagadnieniach przepływu danych w Unii Europejskiej oraz prawie nowoczesnych technologii. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów przed Urzędem Patentowym oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, doradztwo transakcyjne, a także wsparcie kampanii reklamowych w mediach. Jest autorem lub współautorem przeszło trzydziestu publikacji na tematy związane z prawem własności intelektualnej, a także wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach branżowych.