szkolenie

19
lipca
2018

PRAKTYKA POSTĘPOWAŃ W ZAKRESIE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

19 lipca 2018 r.
10:00 Przyczyny i klasyfikacja błędów medycznych:
 • Definicja błędu medycznego.
 • Źródła błędów.
 • Rodzaje błędów.
 • Podstawy odpowiedzialności za błędy.
dr Agnieszka Fiutak
(Kancelaria prawna LEXMEDI, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
11:20 Aspekty praktyczne postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:
 • Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego - wymogi formalne.
 • Postępowanie dowodowe przed Komisją. Rola biegłego, odmienności w stosunku do postępowania sądowego.
 • Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
 • Wady i zalety postępowań przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Adw. Ewelina Świstek
(kancelaria E i M Miller)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Zasady odpowiedzialności za zdarzenia medyczne – uprawnienia pacjentów w postepowaniu odszkodowawczym:
 • Definicja pojęcia błąd medyczny.
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej za błąd medyczny (wina i przesłanki odpowiedzialności).
 • Prawa poszkodowanego i rodzaje roszczeń.
 • Sposoby dochodzenia roszczeń za błędy medyczne.
 • Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela za błąd medyczny.
 • Aspekty procesowe i analiza orzecznictwa.
 • Formy pomocy dla poszkodowanych ze strony Rzecznika Finansowego (etap przedsądowy, ADR, istotny pogląd w sprawie).
 • Wnioski końcowe.
Mateusz Kościelniak
(radca prawny, główny specjalista w Biurze Rzecznika Finansowego)
13:30 Przerwa na kawę
13:45 Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego za wyrządzoną pacjentowi szkodę w zależności od rodzaju zatrudnienia:
 • prywatna praktyka,
 • zatrudnienie w zakładzie leczniczym,
 • praktyka grupowa.
Naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi:
 • szkoda na osobie- uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ( art. 445 k.c.),
 • odszkodowanie i renta ( art.444 i 446 § 1 - 4 k.c.).
Orzecznictwo.
dr Helena Ciepła
(b. Sędzia Sądu Najwyższego, Uczelnia Łazarskiego)
16:00 Zakończenie szkolenia

Helena Ciepła

Sędzia Sadu Najwyższego w st. spoczynku. Prowadzi działalność dydaktyczną w Uczelni im. R.Łazarskiego w Warszawie i na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wieloletni wykładowca na szkoleniach organizowanych dla sędziów i prokuratorów w Krajowej Szkole Sądownictwa, dla radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Jest współautorem komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Agnieszka Fiutak

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni łazarskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta” przygotowanej pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Ryszarda Stefańskiego. Absolwentka Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
Przez kilka lat pracowała w ochronie zdrowia wykonując zawód pielęgniarki. W 2010 r. Laureatka nagrody w konkursie Uczelni Łazarskiego w Warszawie „Brylanty Łazarskiego”.
Od 2012 r. prowadzi kancelarię prawną LEXMEDI. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa medycznego oraz prawa dla psychologów i psychoterapeutów. Współkierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne i farmaceutyczne” na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Mateusz Kościelniak

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Pracownik Biura Rzecznik Ubezpieczonych od 2011 r. Obecnie główny specjalista w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Finansowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności, zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym prawem odszkodowawczym, prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie konsumenckim. Autor licznych publikacji dotyczących ubezpieczeń gospodarczych oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilnoprawną. Zajmuje się współpracą międzynarodową Urzędu oraz reprezentuje Rzecznika Finansowego w europejskiej sieci Fin-Net oraz międzynarodowej sieci INFSOS. W ramach swojej indywidualnej działalności zawodowej prowadzi szkolenia w obrębie wyżej wskazanych specjalizacji oraz reprezentuje interesy poszkodowanych w sporach sądowych.

Ewelina Świstek

Kancelaria E i M Miller - członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, członek sekcji prawa medycznego i farmaceutycznego działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od kliku lat specjalizuje się w błędach medycznych.
W pracy zawodowej uczestniczy przede wszystkim w postępowaniach przed Wojewódzkimi Komisjami ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz przed sądami powszechnymi.