szkolenie

25
lipca
2018

UMOWY BRANŻY KREATYWNEJ: dzieło, zlecenie, koszty uzyskania przychodu, umowy prawnoautorskie, aspekty podatkowe…

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy dotyczącej umów, z którymi w swojej codziennej pracy spotykają się osoby pracujące w branży kreatywnej. Uczestnicy zapoznają się zarówno z ogólnymi zasadami konstruowania umów, jak i specyfiką umów o dzieło i umów zlecenia oraz aspektami podatkowymi prowadzonej działalności. Ważnym elementem szkolenia będzie kwestia umów prawnoautorskich.

Metody szkoleniowe: interaktywna prezentacja z praktycznymi przykładami + materiały szkoleniowe

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie „Umowy branży kreatywnej” skierowane jest do osób, które z racji specyfiki swojego zawodu pracują w oparciu o umowy o dzieło i umowy zlecenia, przede wszystkim dla pracowników sektora kreatywnego – grafików, fotografów copywriterów, a także osób prowadzących blogi i sklepy internetowe.

Szkolenie prowadzi: Marcin Lassota, LL.M. – adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec

Czas trwania: od godz. 10.00 do ok. 16

Program:
1. Ogólne zasady konstruowania umów

 • umowa – zgodne oświadczenia woli stron
 • swoboda umów i wzorce umowne
 • forma
 • tytuł i komparycja
 • przedmiot umowy
 • postanowienia końcowe
 • szczególne postanowienia umowne
2. Dzieło
 • umowy rezultatu
 • wytyczne zamawiającego a inwencja wykonawcy
 • nadzór nad wykonaniem umowy
 • modele wynagrodzenia
 • odbiór dzieła
 • rękojmia za wady
 • dzieło w branży kreatywnej – przykłady
3. Zlecenie
 • umowy starannego działania
 • odpłatność
 • obowiązek osobistego wykonania umowy
 • domniemanie pełnomocnictwa
 • zlecenie w branży kreatywnej – przykłady
4. Umowy prawnoautorskie
 • licencja czy przeniesienie?
 • określenie pól eksploatacji
 • termin nabycia praw
 • wynagrodzenie
 • prawa zależne i prawa osobiste
 • wykorzystanie wizerunku
 • creative commons
 • umowa opcji
 • najem i dzierżawa praw autorskich
 • umowy dotyczące praw pokrewnych
5. Aspekty podatkowe
 • wycena świadczeń wzajemnych
 • certyfikaty rezydencji
 • sposób rozliczania pracowników
 • koszty uzyskania przychodu – co się zmieniło?

Marcin Lassota

adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec.
Specjalizacje zawodowe: prawo autorskie, prawo własności intelektualnej, prawo filmowe, obsługa i reprezentacja prawna instytucji kultury oraz instytucji naukowych, prawo zamówień publicznych, organizacja konkursów i loterii, a także prawo medyczne i odszkodowania za błędy w sztuce medycznej.
Mediator wpisany na listę Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Cytowany m.in. przez „Gazetę Prawną”, „Puls Biznesu”, miesięcznik „Press”.
Główne obszary pracy szkoleniowej: prawo autorskie, prawo umów, zamówienia publiczne, aspekty prawne działalności wydawniczej, organizacja konkursów i gier hazardowych (np. loterii promocyjnych); prowadzi zamknięte i otwarte szkolenia z pisania umów dla instytucji kultury, a także warsztaty podczas targów książki, m.in. w Krakowie i Warszawie, festiwali filmowych i konferencji dla branży kinowej (m.in. Krakowski Festiwal Filmowy, Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, Forum Wokół Kina, NewCineForum).
Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów LL.M. na Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech.