szkolenie

3
lipca
2018

JAK KONSTRUOWAĆ UMOWY PRAWA AUTORSKIEGO? - przeniesienie, licencja, dzierżawa, najem praw autorskich na przykładzie utworów fotograficznych, audiowizualnych, muzycznych, plastycznych i literackich

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie „Jak konstruować umowy prawa autorskiego” to szczegółowe omówienie problematyki umów autorskoprawnych. Zagadnienia analizowane podczas szkolenia to m.in. przeniesienie praw, szczególne formy nabycia praw autorskich, licencja i jej szczególne formy, umowy dotyczące praw osobistych i praw pokrewnych. Kompleksowe ujęcie tematu pozwala na uporządkowanie, ale przede wszystkim pogłębienie wiedzy dotyczącej prawa autorskiego.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zawieranie umów autorskoprawnych, zarówno z twórcami, jak i agencjami lub bankami zdjęć czy spadkobiercami: przede wszystkim pracowników instytucji kultury, agencji reklamowych, wydawnictw, osób zatrudnionych w działach marketingu i komunikacji.

Metody szkoleniowe: interaktywna prezentacja z praktycznymi przykładami + materiały szkoleniowe

Szkolenie prowadzi: Marcin Lassota, LL.M. – adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec

Czas trwania: od godz. 10.00 do ok. 16:00

Program:
1. Z kim zawierać umowy?

 • twórca i artysta wykonawca
 • nabywca praw
 • agencje i banki zdjęć
 • pracodawca
 • producent filmu
 • spadkobiercy
 • udostępnienie reprodukcji („wizerunków muzealiów”) przez muzea
 • kontakt z organizacjami zbiorowego zarządzania (OZZ)
2. Zasady umów autorskoprawnych
 • prawa majątkowe i osobiste
 • forma umowy
 • wyraźne wymienienie pól eksploatacji
 • zakaz zawierania umów na przyszłych polach eksploatacji
 • umowy dotyczące utworów mających powstać w przyszłości;
 • egzemplarz a prawa autorskie
3. Postanowienia umów autorskoprawnych
 • licencja czy przeniesienie?
 • wynagrodzenie
 • termin nabycia praw
 • własność egzemplarzy
 • prawa zależne
 • osobiste prawa autorskie
4. Przeniesienie praw
 • trwałe i czasowe przeniesienie praw
 • terytorium
 • dalsze przenoszenie praw
5. Szczególne formy nabycia praw autorskich
 • utwór pracowniczy
 • pierwszeństwo instytucji naukowej
 • programy komputerowe
 • utwory audiowizualne
 • prawa autorskie w konkursach
6. Licencja
 • wyłączna czy niewyłączna?
 • domniemanie udzielenia licencji
 • forma
 • czas obowiązywania
 • sellout
 • terytorium
 • sublicencja
7. Szczególne formy licencji
 • licencja domniemana
 • wolne licencje
8. Dzierżawa i najem praw autorskich
 • dzierżawa praw autorskich
 • najem praw autorskich
9. Umowy dotyczące praw osobistych
10. Umowy dotyczące praw pokrewnych
 • kiedy konieczne jest regulowanie korzystania z praw pokrewnych?
 • jak formułować umowy dotyczące praw pokrewnych (muzyka, film, wideogram, …)
11. Umowy dotyczące wizerunku
 • kiedy zawierać umowy?
 • jak formułować umowy dotyczące wizerunku (fotografia, film, …)
12. Dodatkowe postanowienia umów autorskoprawnych
 • umowa opcji
 • zakaz konkurencji
 • obowiązek rozpowszechniania?
13. Umowy o dzieło i umowy zlecenia z postanowieniami autorskoprawnymi
 • zapisy umowne
 • konsekwencje podatkowe

Marcin Lassota

adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec.
Specjalizacje zawodowe: prawo autorskie, prawo własności intelektualnej, prawo filmowe, obsługa i reprezentacja prawna instytucji kultury oraz instytucji naukowych, prawo zamówień publicznych, organizacja konkursów i loterii, a także prawo medyczne i odszkodowania za błędy w sztuce medycznej.
Mediator wpisany na listę Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Cytowany m.in. przez „Gazetę Prawną”, „Puls Biznesu”, miesięcznik „Press”.
Główne obszary pracy szkoleniowej: prawo autorskie, prawo umów, zamówienia publiczne, aspekty prawne działalności wydawniczej, organizacja konkursów i gier hazardowych (np. loterii promocyjnych); prowadzi zamknięte i otwarte szkolenia z pisania umów dla instytucji kultury, a także warsztaty podczas targów książki, m.in. w Krakowie i Warszawie, festiwali filmowych i konferencji dla branży kinowej (m.in. Krakowski Festiwal Filmowy, Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, Forum Wokół Kina, NewCineForum).
Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów LL.M. na Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech.