szkolenie

2
sierpnia
2018

ASPEKTY PRAKTYCZNE POZYSKIWANIA FUNDUSZY KRAJOWYCH I FINANSOWANIA GRANTÓW W JEDNOSTKACH NAUKOWO - BADAWCZYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie ma charakter praktyczny, ma odpowiedzieć na pytania jak, gdzie i kiedy aplikuje się o granty krajowe a także na jakie potencjalne pułapki należy zwrócić uwagę podczas ich realizacji. Przedstawione zostaną doświadczenia z realizacji projektów, w tym procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli i audytów. Dużą część spotkania zostanie poświęcona technicznym aspektom konstruowania wniosku w generatorze wniosków OSF, w tym kosztorysowi w oparciu o katalog kosztów kwalifikowanych oraz elektronicznemu podpisywaniu, udostępnianiu i wysyłaniu wniosku i umowy o dofinansowanie. Szkolenie pozwoli usystematyzować i zaktualizować wiedzę uczestników niezależnie od ich poziomu zaawansowania a w sesji pytań i odpowiedzi będą poruszane indywidualne problemy w aplikowaniu i realizacji projektu w oparciu o doświadczenia Uczelni technicznej.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, w szczególności dla pracowników jednostek naukowych w tym studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką grantową, a także dla personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków projektowych i realizację projektów.

Szkolenie poprowadzi: Ewa Mendec

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program szkolenia:

 • Wykład:
  • źródła poszukiwania informacji o finansowaniu projektów krajowych,
  • krajowe instytucje finansujące projekty,
  • rodzaje i terminy konkursów finansujących badania,
  • umowa konsorcjum,
  • omówienie procedury oceny wniosku projektowego, protesty i odwołania od decyzji instytucji finansującej,
  • umowa projektowa i raportowanie – na co zwrócić szczególną uwagę?
  • kontrola i audyt projektu.
 • Warsztat opracowania przykładowego wniosku w generatorze OSF:
  • regulamin konkursu w tym katalog koszów kwalifikowanych,
  • analiza kategorii kosztowych pod względem wymogów konkursowych, przykłady rozwiązań,
  • harmonogram, kosztorys, opis kosztów planowanych,
  • wprowadzenie do systemu aplikacyjnego OSF,
  • obsługa formularza aplikacyjnego on-line,
  • recenzja w systemie OS.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Ewa Mendec

Wieloletni praktyk w zakresie projektów krajowych finansowanych ze środków NCN, NCBR, MNiSW. Posiada szerokie doświadczenie w procesie aplikacji i zarządzania projektami ze środków finansowych na naukę. Od kilkunastu lat związana z Politechniką Śląską w Gliwicach, obecnie Kierownik Biura Obsługi Projektów Krajowych w Centrum Zarządzania Projektami. Współpracuje również z Regionalnym Punktem Kontaktowym Projektów Europejskich przy tej Uczelni, prowadzi szkolenia, prelekcje i warsztaty praktycznego przygotowania wniosków projektowych.