szkolenie

26
lipca
2018

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA A OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW - PRZEPISY I PRAKTYKA, NAJNOWSZE ZMIANY

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych), specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, których dotyczą obowiązków jako podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska. Przedmiotem szkolenia będą nowe regulacje prawne dotyczące obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Przedmiotem szkolenia będą przepisy, praktyka, najnowsze zmiany w zakresie obowiązków przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska.

Szkolenie poprowadzi:
dr Mariusz Baran - radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program
1. Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska: podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, użytkownik urządzenia, instalacja, urządzenie, zakład, pozwolenia, zezwolenia.

2. Aktualne wymagania związane z korzystaniem ze środowiska:

 • pozwolenia sektorowe i pozwolenie zintegrowane, w tym zwolnienia i zmiany decyzji wymagane w 2018 r., wywołane nowym Prawem wodnym,
 • średnie źródła spalania paliw,
 • zgłoszenia i decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • zezwolenia w gospodarowaniu odpadami,
 • standardy jakości środowiska i standardy emisyjne,
 • zanieczyszczenie powierzchni ziemi: raport początkowy i końcowy, historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi i remediacja,
 • audyt energetyczny,
 • nowe obowiązki w zakresie SZWO i f-gazów.
3. Obowiązki monitoringowe związane z oddziaływaniem zakładu na środowisko:
 • obowiązek prowadzenia pomiarów emisyjnych,
 • obowiązek wykonywania pomiarów przez akredytowane laboratorium,
 • obowiązek stosowania metodyk referencyjnych.
4. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze:
 • źródła obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych,
 • rodzaje sprawozdań oraz terminy ich składania,
 • zmiany w zakresie sprawozdawczości do KOBIZE,
 • projektowane zmiany w zakresie sprawozdawczości odpadowej (po 2018 r.),
 • sprawozdawczość w zakresie SZWO i F-gazów.
5. Obowiązek opłatowy: naliczanie opłat, terminy, zwolnienia i odroczenia, wybrane elementy opłat w prawie odpadowym.

6. Kontrole w zakresie ochrony środowiska – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego: uprawnienia kontrolne Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ), urzędu marszałkowskiego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia inspektora, prawa i obowiązki kontrolowanego, sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Mariusz Baran

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” Komitetu Nauk Prawnych PAN na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska; a także praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji. Autor wielu publikacji z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego (wykaz publikacji w załączeniu). Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.