szkolenie

4
lipca
2018

CZY TWÓJ BIZNES JEST GOTOWY NA SPLIT PAYMENT I INNE NACHODZĄCE ZMIANY W VAT?

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Przedsiębiorco, czy wiesz, że …
• od 1 lipca możesz nie dysponować w pełni środkami zapłaconymi przez kontrahenta, pomimo tego, że będą się one znajdować na Twoim rachunku bankowym?
• organy podatkowe zyskają uprawnienie pozwalające na blokadę Twojego rachunku bankowego?
• brak zachowania należytej staranności w stosunkach gospodarczych z nieuczciwymi przedsiębiorcami naraża Cię na dodatkowe, istotne finansowo sankcje ze strony organów podatkowych?

Wprowadzenie i cele szkolenia
Dynamika zmian w VAT pociągających za sobą nowe obowiązki dla przedsiębiorców jest w ostatnim okresie ogromna. Obowiązkowe składanie plików JPK przez wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie kończy tego procesu. Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie mechanizm tzw. podzielonej płatności („split payment”), który może mieć fundamentalne znaczenie dla biznesu nie tylko z perspektywy raportowania podatkowego (jak JPK), ale płynności finansowej prowadzonego biznesu. Równie istotne w tym zakresie mogą się okazać przepisy o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej, które dają organom podatkowym możliwość blokady konta przedsiębiorcy, czy też lista tzw. „dobrych praktyk” w zakresie należytej staranności, tworzona obecnie przez Ministerstwo Finansów, która będzie miała na celu pomoc w weryfikacji nieuczciwych kontrahentów, co przekładać się powinno na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podatkowego.
O wszystkich nowych mechanizmach postaramy się opowiedzieć podczas naszego szkolenia tak, aby w przystępny sposób zaprezentować szanse i zagrożenia wynikające z nowych rozwiązań z perspektywy zarówno Skarbu Państwa, jak i przedsiębiorców.

Podstawowym celem szkolenia będzie zaznajomienie Państwa ze szczegółami wprowadzanych rozwiązań, a także prezentacja ich wpływu na Państwa biznes. Mamy nadzieję, że szkolenie pozwoli nie tylko zrozumieć istotę nowych regulacji, ale też przygotować prowadzony przez Państwa biznes na to, aby zderzenie z nimi nie okazało się bolesne, zwłaszcza z perspektywy finansowej. Chcielibyśmy również otwarcie podyskutować z Państwem na temat Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania, jakie mogą się pojawić w tym temacie.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, niezależnie od skali prowadzonej działalności i wielkości firmy, a także osób pełniących funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach, kadry menedżerskiej, jak również odpowiedzialnych za rozliczenia finansowo-podatkowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi rozwiązaniami mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie VAT wprowadzanymi przez administrację skarbową, które mogą istotnie wpłynąć nie tylko na pozycję prawno-podatkową, ale też płynność finansową przedsiębiorstw.

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie wykładu – prezentacji multimedialnej, a także dyskusji grupowej na temat wpływu nowych regulacji na poszczególne rodzaje biznesu. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe przybliżające dyskutowane zagadnienia

Szkolenie prowadzi:
Maciej Dybaś

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Program:

 1. Split payment (mechanizm podzielonej płatności)
  • Istota mechanizmu (perspektywa krajowa i międzynarodowa)
  • Zasady wprowadzania mechanizmu w Polsce (obowiązki / możliwości podatników):
   • dobrowolność (?)
   • status nabywcy
   • rodzaj transakcji
   • waluta transakcji
  • Obowiązki instytucji finansowych:
   • założenie rachunku VAT
   • kwestie finansowe
   • zamknięcie rachunku VAT
  • Praktyczna praca z rachunkiem VAT:
   • komunikat przelewu
   • realizacji płatności
   • uznanie rachunku VAT
   • obciążenie rachunku VAT
   • zabezpieczenie innych środków z rachunku VAT
  • Korzyści ze stosowania split paymentu
   • odpowiedzialność solidarna, towary wrażliwe
   • sankcja VAT
   • podwyższona stawka odsetek za zwłokę
   • zwrot VAT
   • wcześniejsza spłata zobowiązania
   • należyta staranność
  • Ograniczenia dla dostawcy i nabywcy:
   • „blokada” środków
   • zwrot na rachunek bankowy podatnika
   • zdolność kredytowa
  • Zagadnienia budzące wątpliwości:
   • konta w kilku bankach
   • płatności zbiorcze
   • korekty in plus
   • kompensaty
   • faktoring
   • pośrednicy w płatnościach
   • cash pooling
   • payment on behalf of / collection on behalf of
   • umowne wyłączenie stosowania mechanizmu
  • Podsumowanie
 2. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)
  • Podstawowe założenia
  • Podmioty objęte STIR
  • Instytucje zaangażowane w STIR
   • udzielanie informacji
   • wskaźnik ryzyka
   • wykorzystanie informacji
  • Blokada rachunku
   • zasady dokonywania blokad
   • procedura zaskarżenia
 3. Należyta staranność – lista dobrych praktyk
  • VAT frauds – nadużycia w VAT – aktualna sytuacja
  • Lista dobrych praktyk
  • Sposoby zabezpieczenia własnej pozycji podatkowej
 4. Inne nowości w VAT
  • Inne planowane zmiany w VAT
  • Przegląd najciekawszych i najnowszych zagadnień z orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych

Maciej Dybaś

Doradca podatkowy z 10-letnim doświadczeniem w dużych firmach konsultingowych. Od 2010 roku zajmował się doradztwem w obszarze VAT w PwC. Przeprowadzał z sukcesem wiele projektów optymalizacyjnych dla podmiotów posiadających ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego (banki, zakłady ubezpieczeń). Ponadto zaangażowany jest w projekty łączące doradztwo podatkowe i regulacyjne, a także komponent IT – w szczególności wdrożenie nowych systemów i rozwiązań dotyczących odliczania VAT.
Autor wielu publikacji i opracowań o tematyce podatkowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo).