seminarium

4
października
2018

GŁĘBOKI INTERNET - INFORMACJA NAUKOWA, BIZNESOWA, INFOBROKERING W DEEP WEB

koordynator: Iwona Brokowska Duda

4 października 2018 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, wykład wprowadzający: Ukryty Internet, nowe podejście
 • Terminologia i ujęcie definicyjne.
 • Trendy rozwojowe dotyczące zjawiska.
 • Problematyka baz danych, limitowania indeksowania i zasobów „pozornie niewidocznych”.
 • Wpływ technologii mobilnych i mediów społecznościowych na postrzeganie Ukrytego Internetu.
 • Wpływ czynników kognitywnych na „ukrytość” zasobów sieciowych.
 • studia przypadków, przykłady, inspiracje.
dr Natalia Pamuła – Cieślak
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
10:45 Wykład i konsultacje: Jak skutecznie pozyskiwać informacje w Internecie. Wykorzystanie zasobów Deep Web w praktyce.
 • Zasady poszukiwania informacji w internecie. Problem wiarygodności rezultatów wyszukiwania.
 • Sposoby dostępu do zasobów Deep Web. Wykorzystanie funkcjonalności i komend Google. Znajomość dysponentów i źródeł informacji.
 • Zasoby naukowe w Deep Web. Typologia. Metody wyszukiwania i oceny
 • Pozyskiwanie danych i publikacji naukowych - studia przypadków.
dr Sabina Cisek
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)
12:15 Przerwa
12:45 Wykład i konsultacje: Pozyskiwanie z głębokiego Internetu informacji naukowych i biznesowych. Wykorzystanie zasobów Deep Web w praktyce
 • Dane statystyczne w ukrytym internecie.
 • Polskie oraz międzynarodowe zasoby statystyczne.
 • Rejestry publiczne jako źródło deep web, czyli jak szybko zweryfikować i otrzymać informacje.
 • Narzędzia informacji biznesowej w głębokiej sieci.
 • Budowa powiązań między firmami i osobami z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi dostępnych online.
Patrycja Hrabiec – Hojda
(broker informacji, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim)
14:15 Przerwa
14:30 Wykład i konsultacje: Deep Web i Dark Net. Cyberbezpieczeństwo w dobie ukrytych zasobów.
 • Dark Net i sieć TOR – podstawowe pojęcia
 • Nowe zagrożenia związane z cyberprzestępczością
 • Jak korzystać z dostępnych zasobów minimalizując ryzyko infekcji
 • Zasady zgłaszania incydentów bezpieczeństwa
dr Agnieszka Gryszczyńska
(Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
16:00 Zakończenie seminarium
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Sabina Cisek

Jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński. Zajmuje się informacją biznesową, naukową i infobrokeringiem oraz metodologią badań naukowych. Jest autorką ponad 70 publikacji i redaktorem naukowym dwu książek - Zawód infobroker. Polski rynek informacji (Wolter Kluwer 2015) oraz Inspiracje i innowacje. Zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (BJ 2016). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej PTIN, Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji SPI oraz International Society for Knowledge Organization ISKO.

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, ochrony tajemnic prawnie chronionych oraz cyberprzestępczości.

Patrycja Hrabiec-Hojda

Broker informacji, współwłaścicielka firmy Infobrokerska.pl oraz autorka bloga Infobrokerka.pl. Specjalizuje się w informacji marketingowej.
Od 10 lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej z zakresu pozyskiwania informacji. Współautorka standardów zawodów: broker informacji oraz specjalista zarządzania informacją przygotowanych dla Ministerstwa Pracy. Redaktor portalu rynekinformacji.pl i prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji.

Natalia Pamuła-Cieślak

Informartolożka, adiunktka w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autorka monografii naukowej poświęconej edukacyjnym aspektom Ukrytego Internetu oraz szeregu innych publikacji i szkoleń poświęconych temu zagadnieniu. Zainteresowania naukowe skupia wokół wyszukiwania informacji i oceny jej jakości, edukacji informacyjnej, architektury zasobów cyfrowych oraz otwartości nauki. Ponadto zawodowo zajmuje się zagadnieniami promocyjnymi i wizerunkowymi. Autorka i tutorka kilku szkoleń e-learningowych skierowanych do bibliotekarzy i specjalistów informacji (BibWeb, Login: Biblioteka, Infobroker). Redaktorka grupy polskiej w Directory of Open Access Journal, autorytatywnej, międzynarodowej bazie danych o naukowych czasopismach otwartych. Społeczniczka i aktywistka.