seminarium

4
października
2018

GŁĘBOKI INTERNET - INFORMACJA NAUKOWA, BIZNESOWA, INFOBROKERING W DEEP WEB

koordynator: Iwona Brokowska Duda

4 października 2018 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia seminarium, wykład wprowadzający: Ukryty Internet, nowe podejście
 • Terminologia i ujęcie definicyjne.
 • Trendy rozwojowe dotyczące zjawiska.
 • Problematyka baz danych, limitowania indeksowania i zasobów „pozornie niewidocznych”.
 • Wpływ technologii mobilnych i mediów społecznościowych na postrzeganie Ukrytego Internetu.
 • Wpływ czynników kognitywnych na „ukrytość” zasobów sieciowych.
 • studia przypadków, przykłady, inspiracje.
dr Natalia Pamuła – Cieślak
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
10:45 Wykład i konsultacje: Jak skutecznie pozyskiwać informacje w Internecie. Wykorzystanie zasobów Deep Web w praktyce.
 • Zasady poszukiwania informacji w internecie. Problem wiarygodności rezultatów wyszukiwania.
 • Sposoby dostępu do zasobów Deep Web. Wykorzystanie funkcjonalności i komend Google. Znajomość dysponentów i źródeł informacji.
 • Zasoby naukowe w Deep Web. Typologia. Metody wyszukiwania i oceny
 • Pozyskiwanie danych i publikacji naukowych - studia przypadków.
dr Sabina Cisek
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)
12:15 Przerwa
12:45 Wykład i konsultacje: Pozyskiwanie z głębokiego Internetu informacji naukowych i biznesowych. Wykorzystanie zasobów Deep Web w praktyce
 • Dane statystyczne w ukrytym internecie.
 • Polskie oraz międzynarodowe zasoby statystyczne.
 • Rejestry publiczne jako źródło deep web, czyli jak szybko zweryfikować i otrzymać informacje.
 • Narzędzia informacji biznesowej w głębokiej sieci.
 • Budowa powiązań między firmami i osobami z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi dostępnych online.
Patrycja Hrabiec – Hojda
(broker informacji, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim)
14:15 Przerwa
14:30 Wykład i konsultacje: Deep Web i Dark Net. Cyberbezpieczeństwo w dobie ukrytych zasobów.
 • Dark Net i sieć TOR – podstawowe pojęcia
 • Nowe zagrożenia związane z cyberprzestępczością
 • Jak korzystać z dostępnych zasobów minimalizując ryzyko infekcji
 • Zasady zgłaszania incydentów bezpieczeństwa
dr Agnieszka Gryszczyńska
(Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
16:00 Zakończenie seminarium
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Sabina Cisek

Jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński. Zajmuje się informacją biznesową, naukową i infobrokeringiem oraz metodologią badań naukowych. Jest autorką ponad 70 publikacji i redaktorem naukowym dwu książek - Zawód infobroker. Polski rynek informacji (Wolter Kluwer 2015) oraz Inspiracje i innowacje. Zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii (BJ 2016). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej PTIN, Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji SPI oraz International Society for Knowledge Organization ISKO.

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor habilitowany nauk prawnych, inżynier informatyk. Prokurator. Od 2011 roku jest adiunktem w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu cyberprzestępczości. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji.
Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Patrycja Hrabiec-Hojda

Broker informacji, współwłaścicielka firmy Infobrokerska.pl oraz autorka bloga Infobrokerka.pl. Specjalizuje się w informacji marketingowej.
Od 10 lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej z zakresu pozyskiwania informacji. Współautorka standardów zawodów: broker informacji oraz specjalista zarządzania informacją przygotowanych dla Ministerstwa Pracy. Redaktor portalu rynekinformacji.pl i prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji.

Natalia Pamuła-Cieślak

Informartolożka, adiunktka w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autorka monografii naukowej poświęconej edukacyjnym aspektom Ukrytego Internetu oraz szeregu innych publikacji i szkoleń poświęconych temu zagadnieniu. Zainteresowania naukowe skupia wokół wyszukiwania informacji i oceny jej jakości, edukacji informacyjnej, architektury zasobów cyfrowych oraz otwartości nauki. Ponadto zawodowo zajmuje się zagadnieniami promocyjnymi i wizerunkowymi. Autorka i tutorka kilku szkoleń e-learningowych skierowanych do bibliotekarzy i specjalistów informacji (BibWeb, Login: Biblioteka, Infobroker). Redaktorka grupy polskiej w Directory of Open Access Journal, autorytatywnej, międzynarodowej bazie danych o naukowych czasopismach otwartych. Społeczniczka i aktywistka.