szkolenie

23
października
2018

WIZERUNEK NAUKOWCA

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie „Wizerunek naukowca” pokazuje w jaki sposób dbać o dobry wizerunek i odbiór postaci naukowca w kontaktach z otoczeniem. Zajmujemy się wizerunkiem w kontekście kontaktów w różnych środowiskach:

 • w środowisku naukowym (kontakt z naukowcami, współpraca badawcza, wystąpienia na konferencjach);
 • w działalności dydaktycznej (kontakt ze studentami);
 • w biznesie (kontakt z inwestorami, mecenasami badań, zleceniodawcami i odbiorcami projektów);
 • w instytucjach (kontakt z władzami uczelni i instytucjami zewnętrznymi, w szczególności w sprawach grantów, finansowania badań i sprawozdań z ich realizacji);
 • w przestrzeni publicznej (kontakt z mediami, wystąpienia popularyzujące naukę).

Szkolenie prowadzi: Wojciech Murzyn, który na co dzień zajmuje się technikami komunikacji i prezentacji. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i doktoranckich na Politechnice Warszawskiej. Doradza jakie są sposoby dobrego przygotowania i właściwego przedstawiania prezentacji.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program szkolenia (podstawowe zagadnienia):

 • Najważniejsze elementy wizerunku
 • Podstawowe zasady kontaktów w różnych środowiskach i różnych sytuacjach
 • Prezentacje i wystąpienia na konferencjach i seminariach
  • prezentacje konferencyjne
  • prowadzenie konferencji
  • keynote speech
  • udział w dyskusji
 • Prezentacje, wykłady i komunikacja w internecie
  • prowadzenie webinariów
  • udział w spotkaniach on-line
  • tworzenie i prowadzenie zajęć w kursach typu e-learning
 • Wywiady
  • wywiady dla prasy i czasopism
  • wywiady telewizyjne i radiowe (wystąpienia na żywo)
  • udział w programach
 • Wizerunek w mediach, mediach społecznościowych, w internecie
  • strony internetowe
  • profile na portalach społecznościowych
  • blogi i fora dyskusyjne
 • Podsumowanie

Wojciech Murzyn

Zajmuje się technikami komunikacji i prezentacji. Poszukuje sposobów skutecznego porozumiewania się w biznesie i nauce, dobrej komunikacji między ludźmi, w szczególności w sytuacjach publicznych.
Doradza jakie są sposoby dobrego przygotowania i właściwego przedstawiania prezentacji. Prowadzi na ten temat wykłady, szkolenia i konsultacje. Jest autorem strony internetowej www.prezentacje.edu.pl omawiającej zagadnienia związane z prezentacjami.
Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i doktoranckich na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczy także w projektach związanych z diagnozą i poprawą sytuacji komunikacyjnej w organizacji, prowadzi szkolenia i konsultacje.