szkolenie

22
sierpnia
2018

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie skierowane jest do bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, którzy zajmują się negocjowaniem i zawieraniem umów licencyjnych na elektroniczne bazy danych i ebooki.
Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat ram prawnych zawierania umów licencyjnych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz omówienie najczęstszych problemów praktycznych związanych z negocjowaniem umów.

Szkolenie prowadzi: Barbara Szczepańska

Szkolenie trwa 5 godzin, w ramach szkolenia zaplanowano sesję pytań.

Zakres tematyczny:

  • Typy i rodzaje umów licencyjnych.
  • Zakres swobody kontraktowej a dozwolony użytek.
  • Najważniejsze postanowienia umowne – co jest, czego nie ma a co powinno się znaleźć?

RAMOWY HARMONOGRAM:
09:00 – kawa/herbata na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
13:40 – przerwa na kawę
14:00 – sesja pytań
15:00 – zakończenie szkolenia

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.