szkolenie

13
września
2018

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW W BIBLIOTEKACH I INSTYTUCJACH KULTURY

koordynator: Iwona Nowosielska

Na powodzenie i efektywność funkcjonowania bibliotek i instytucji kultury oprócz czynników materialnych, technicznych i finansowych, istotny wpływ mają ludzie, ich umiejętności, kompetencje, możliwości oraz wyznawane wartości. Równie ważne są relacje między ludźmi, forma organizacji ich pracy oraz role jakie pełnią w zespole.

Korzyści
Dzięki udziałowi w tych warsztatach:

 • Nauczysz się budować dobrze funkcjonujące zespoły
 • Dowiesz się jak skutecznie rozwiązywać problemy w swoim zespole
 • Rozwiniesz indywidualne i zespołowe kompetencje zawodowe, uwzględniając przy tym odmienność typów osobowości
 • Nauczysz się poprzez współpracę i osiąganie maksymalnej satysfakcji wydobywać ukryty potencjał zespołu

Szkolenie poprowadzi: Paweł Pioterek

Program:
Przedstawienie zagadnień związanych z budowaniem efektywnego zespołu:

 • Motywowanie
 • Kultura organizacyjna (normy, cele)
 • Style kierowania i przywództwo
 • Komunikacja w zespole
 • Przynależność – „podziemny świat relacji”
 • Atmosfera (poziom energii i napięcia w zespole)
 • Role w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
Ćwiczenie (zespół w akcji).

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa/herbata na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:30 – przerwa na lunch
13:00 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Paweł Pioterek

Pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na stanowisku kustosz dyplomowany. Jego praktyka koncentruje się wokół zagadnień psychologii zarządzania i marketingu bibliotecznego. Autor kilkudziesięciu artykułów i 3 skryptów: „Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece”, „Plan marketingowy dla biblioteki fachowej” oraz „Technika pisania prac dyplomowych”. Prowadzi badania dotyczące satysfakcji użytkowników bibliotek oraz bibliotekarstwa w Hiszpanii. Jego doświadczenie obejmuje także szkolenia z zakresu budowania efektywnego zespołu, ról zespołowych oraz rozwiązywania konfliktów. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich pełniąc funkcję sekretarza Okręgu Wielkopolskiego. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Głównej A. Wojtkowskiego dla najlepszego bibliotekarza Wielkopolski.