szkolenie

12
grudnia
2018

ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cel szkolenia:
W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014:
  • Kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014 i jakie ma uprawnienia?
  • Jak poruszać się w systemie SL2014?
  • Do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
  • Jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?
  • Co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność?
  • Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem?
 • przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020
 • znać zmienione zasady wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP i rozliczeń wynagrodzeń, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości

Metody dydaktyczne:

 • Prezentacja obsługi systemu SL2014 prowadzona przez trenerkę
 • Dyskusja moderowana przez trenerkę

Trenerka: Ingrid Szrajer

Ramowy harmonogram:

09:30 - rozpoczęcie zajęć
13:10 - przerwa na lunch
13:40 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu

Program szkolenia

 • Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem wielkiej przygody beneficjenta i partnerów w przejrzystym świecie SL2014
  • Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób upoważnionych do działania w systemie?
  • Kiedy mogę zacząć działać w systemie?
 • Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez beneficjenta i partnerów
 • Prezentacja aplikacji SL2014:
  • Logowanie do systemu
  • Omówienie poszczególnych zakładek SL2014
 • Wniosek o płatność:
  • Rejestracja wniosku o płatność - rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)
  • Uzupełnienie wniosku o płatność
   • uzupełnienie postępu rzeczowego
   • uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu
  • Obsługa wniosku o płatność:
   • jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014?
   • czy można zapisać/wydrukować przesłaną wersję wniosku?
   • gdzie jest potwierdzenie dostarczenia wniosku?
   • co jeśli nasz wniosek ma błędy?
    1. procedura wycofania wniosku o płatność
    2. procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku
    3. korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu
  • Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność.
 • Korespondencja w systemie SL2014:
  • Praktyczne wykorzystanie Modułu Korespondencja – przejrzystość systemu
  • Przygotowanie i wysyłanie pism i wiadomości
 • Harmonogram płatności:
  • Utworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
  • Zbiorczy harmonogram płatności w projektach partnerskich
 • Zamówienia publiczne:
  • Zgłaszanie informacji o ogłoszeniach zw. z zamówieniami publicznymi wraz z załącznikami
  • Przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami
 • Zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP
  • Kiedy każdego beneficjenta obowiązuje zasada konkurencyjności?
  • Kiedy i jakie obowiązuje beneficjenta rozeznanie rynku?

Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.
Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Centrum Technologiczne Betotech, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in.
Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych (accesconsulting.pl)