seminarium

1
sierpnia
2018

78 AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZBIÓRKI PUBLICZNE ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY I NGO ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE"

koordynator: Iwona Nowosielska

1 sierpnia 2018 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Cywilnoprawny charakter zbiórek publicznych:
  • Prawny charakter zbiórek.
  • Zbiórki publiczne na tle innych zbiórek i instytucji darowizny.
  • Podmioty uprawnione do przeprowadzania zbiórek publicznych.
  • Zbiórki publiczne rękodajne i nierękodajne.
  • Zbiórki publiczne, a inne sposoby gromadzenia środków majątkowych na cele społecznie czy gospodarczo użyteczne.
Dr Mariusz Piotrowski
(radca prawny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Zbiórki publiczne krok po kroku.
Katarzyna Lipka-Szostak
(Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP)
13:30 Case Study: Badanie dot. postaw społecznych wobec organizacji zbiórek pieniędzy.
Klaudia Anioł
(Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład i konsultacje: Opodatkowanie organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podatkowych zbiórek publicznych
  • organizacja pozarządowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych,
  • najczęściej stosowane zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych,
  • zbiórki publiczne – przychód organizacji pozarządowych,
  • koszty realizacji zadań statutowych, a podatkowe koszty uzyskania przychodu,
  • zwolnienia z podatku dla dochodów uzyskiwanych ze zbiórek publicznych.
dr Agata Błaszczyk
(Kancelaria Prawa Podatkowego)
16:00 Zakończenie seminarium

Agata Błaszczyk

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa podatkowego i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobyła pracując zarówno w Izbie Skarbowej, jak i kancelariach prawniczych. Taki przebieg kariery pozwolił jej doskonale poznać sytuację zarówno z perspektywy podatnika, jak i organu administracji skarbowej. Realizując się zawodowo, uzyskała tytuł doradcy podatkowego, a efektem naukowego podejścia do zagadnień podatkowych było uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego.
Jest autorką wielu artykułów w fachowych czasopismach, szkoleń oraz książek takich jak „Podatki w organizacjach pozarządowych”, „Komentarz do ustawy o VAT”. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również poprzez udział w szeregu konferencji w roli prelegenta. Obecnie prowadzi swoja praktykę zawodową, jako doradca podatkowy.

Mariusz Piotrowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Kierunku Prawo, wykładowca w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wykłady z prawa pracy, prawa cywilnego i prawoznawstwa), wykłady na studiach MBA. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego od roku 1990. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i podatkowego. Członek Kolegium NIK.