szkolenie

25
lipca
2018

RODO W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO w działalności ubezpieczeniowej
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmienia zasady przetwarzania danych osobowych w każdym sektorze gospodarki i w każdej branży, w tym także w działalności ubezpieczeniowej. Każdy zakład ubezpieczeń musi – do 25 maja 2018 r. – zrozumieć w jaki sposób nowa regulacja wpływa na prowadzoną przez zakład działalność oraz dostosować sposób jej prowadzenia do nowych reguł. Ze względu na specyfikę działalności ubezpieczeniowej, dla której analiza dużej ilości różnorodnych danych, w tym danych uznawanych za wrażliwe, ma fundamentalne znaczenie, RODO stanowi duże wyzwanie organizacyjne, prawne i technologiczne dla każdego zakładu ubezpieczeń.

Celem szkolenia jest jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności wymaganych do stosowania przepisów RODO w praktyce. Prowadzący omówi wpływ zmian w prawie ochrony danych osobowych na działalność ubezpieczeniową oraz zaproponuje praktyczne podejście do problemów, z którymi mierzy się branża ubezpieczeniowa. Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji, prawników, PMO oraz innych osób zaangażowanych w proces dostosowania zakładu ubezpieczeń do RODO

Szkolenie prowadzi – adw. Sławomir Kowalski, Senior Associate w kancelarii Maruta Wachta

25 lipca 2018 r.
10:00 Bieg przez RODO, najważniejsze zmiany i ich wpływ na działalność ubezpieczeniową, jak biec dalej i się nie przewrócić
 • kilka słów o tym, co, kiedy i dlaczego;
 • dane osobowe i ich przetwarzanie – strategiczny zasób i kompetencja w działalności ubezpieczeniowej;
 • główne problemy branży ubezpieczeniowej z RODO;
 • wymiary ryzyka RODO dla zakładów ubezpieczeń;
 • garść praktycznych rad dla tych, którzy słusznie sądzą, że nie zdążą.
11:30 Jak poradzić sobie z realizacją praw podmiotów danych w nowym wydaniu
 • nowe prawo do przenoszenia danych;
 • bycie zapomnianym w działalności ubezpieczeniowej;
 • prawo do informacji i kopii danych;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom;
 • zasady postępowania z wnioskami podmiotów danych;
 • co na to systemy IT?
13:30 Wdrożenie RODO i co dalej – funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń po 25 maja 2018 r.
 • Inspektor Ochrony Danych w zakładzie ubezpieczeń;
 • privacy by design a nowoczesne produkty ubezpieczeniowe;
 • rozliczalność, czyli jak wykazać zgodność z RODO.
14:45 Case study:
 • analiza ryzyka ubezpieczeniowego;
 • działalność antyfraudowa;
 • RODO a tajemnica ubezpieczeniowa.
16:00 Zakończenie szkolenia

Sławomir Kowalski

Adwokat, senior associate w Zespole Ochrony Danych Osobowych. Ekspert i koordynator projektów dot. ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Jego praktyka koncentruje się na opiniowaniu zgodności z prawem złożonych modeli biznesowych obejmujących przetwarzanie danych osobowych oraz danych objętych tajemnicami sektorowymi, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora finansowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Doktorant w programie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Między prawem a gospodarką” na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Członek Grupy Roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. stosowania RODO w bankowości, ubezpieczeniach i telekomunikacji. Posiada certyfikat CIPP/E. Prowadzi szkolenia oraz jest prelegentem na konferencjach branżowych. Autor szeregu publikacji w prasie branżowej i biznesowej.