szkolenie

8
lutego
2018

RODO W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO w branży telekomunikacyjnej
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmienia zasady przetwarzania danych osobowych w każdym sektorze gospodarki i w każdej branży, w tym w branży telekomunikacyjnej. Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny musi – do 25 maja 2018 r. – wdrożyć postanowienia RODO i wprowadzić nowe zasady ochrony danych osobowych. W branży telekomunikacyjnej sytuację dodatkowo komplikują przedłużające się prace nad rozporządzeniem ePrivacy, które m. in. w tym sektorze miało uzupełniać postanowienia RODO.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom funkcjonującym w sektorze telekomunikacji wiedzy i umiejętności wymaganych do wdrożenia i stosowania przepisów RODO w praktyce. W tym celu prowadzący przedstawi najważniejsze nowości prawne, a także zaprezentuje case study typowych przypadków związanych z działalnością w Sieci.

Szkolenie prowadzi – dr Arwid Mednis, Head of TMT/IP and Data Protection, PwC Legal oraz pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

8 lutego 2018 r.
10:00 Aktualny stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze telekomunikacyjnym
 • stan prawny dzisiaj i po 25.5.2018 r.,
 • zmiany prawne w regulacji dotyczącej sektora telekomunikacyjnego
 • dane osobowe a tajemnica telekomunikacyjna
 • stan prac nad rozporządzeniem ePrivacy
11:45 Dane osobowe w telekomunikacji
 • podstawy przetwarzania danych
 • zakres danych osobowych w Prawie telekomunikacyjnym
 • podstawowe zasady przetwarzania danych w RODO
 • prawa podmiotu danych
13:30 Obowiązki organizacyjne związane z przetwarzanie danych osobowych:
 • kiedy w sektorze telekomunikacyjnym należy wykonać ocenę skutków dla ochrony danych i jak to zrobić?
 • Inspektor Ochrony Danych- powołanie, rola i zadania
 • zasady zabezpieczenia danych osobowych
14:45 Case study:
 • profilowanie użytkowników usług telekomunikacyjnych – zasady, sposoby wykorzystania, obowiązki
16:00 Zakończenie szkolenia

Arwid Mednis

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, cyberbezpieczeństwie i ochronie danych osobowych. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Sektorowej Rady Kompetencji ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, ekspertem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ws. cyberbezpieczęństwa, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Arwid Mednis wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, a także autorem licznych publikacji z powyższych dziedzin. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.