szkolenie

18
stycznia
2018

RODO W DZIAŁALNOŚCI DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO w działalności dostawców usług płatniczych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmienia zasady przetwarzania danych osobowych w każdym sektorze gospodarki i w każdej branży, w tym w sektorze dostawców usług płatniczych (banków, skoków, instytucji płatniczych etc.). Każdy dostawca musi – do 25 maja 2018 r. – wdrożyć postanowienia RODO i wprowadzić nowe zasady ochrony danych osobowych. Na rynku dostawców usług płatniczych sytuację dodatkowo komplikują regulacje sektorowe dotyczące ochrony danych osobowych stanowiących tajemnicę zawodową.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom funkcjonującym zarówno po stronie dostawców usług płatniczy, jak i partnerów outsourcingowych wiedzy i umiejętności wymaganych do wdrożenia przepisów RODO w praktyce. W tym celu prowadzący przedstawi najważniejsze nowości prawne, a także zaprezentuje case study typowych przypadków związanych z działalnością dostawców usług płatniczych.

Szkolenie prowadzi – dr Jan Byrski, adwokat, wspólnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

18 stycznia 2018 r.
10:00 Między ustawami: o ochronie danych osobowych, ustawy o usługach płatniczych, ustawy o  spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i ustawy - Prawo bankowe a RODO – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
 • stan prawny dzisiaj i po 25.5.2018 r.
 • czym są dane osobowe, a czym są tajemnice zawodowe na rynku dostawców usług płatniczych?
 • jakie przepisy stosujemy (RODO czy przepisy ustaw sektorowych) i od czego to zależy?
 • projekt przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych w zakresie dostawców usług płatniczych
12:00 Dane osobowe w działalności dostawców usług płatniczych:
 • podstawy przetwarzania, czyli kiedy zgoda?
 • nowe ujęcie obowiązków informacyjnych
 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym minimalizacji danych
 • prawo do bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych
13:45 Obowiązki organizacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
 • powierzenie do przetwarzania danych osobowych a outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych
 • „mój hosting jest w chmurze”, czyli RODO a cloud computing w działalności dostawców usług płatniczych (m.in. komunikat KNF dot. CC)
 • rejestry czynności przetwarzania – administrator a podmiot przetwarzający
 • kiedy w działalności dostawców usług płatniczych należy wykonać ocenę skutków dla ochrony danych i jak to zrobić?
15:00 Case study:
 • marketing usług dostawcy usług płatniczych – jakie zgody?
 • outsourcing danych osobowych w działalności dostawców usług płatniczych – jak efektywnie zawrzeć umowę?
16:00 Zakończenie szkolenia

Jan Byrski

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.
Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania oraz monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP).