warsztaty

13
marca
2018

PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie prowadzą:
Prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program

 1. Statystyki podstawowe
  • próby sparowane i niesparowane – rozróżnianie (reguła kciuka)
  • próby parametryczne i nieparametryczne (kryterium decyzyjne)
  • statystyki opisowe (średnia, SD, SEM/SE, mediana, kwartyle) - pod kątem prezentowania danych w pracach, na seminariach, w artykułach – co, kiedy i dlaczego?
  • krzywa normalności i jej charakterystyka (poziom istotności, poziom ufności) - podstawy
  • hipoteza badawcza i hipoteza statystyczna (rozróżnianie, stawianie, zapis)
  • testy jednostronne i dwustronne podczas analizy danych – kiedy, i z których korzystać?
  • Rodzaje zmiennych (ilościowe vs. jakościowe)
 2. Schematy postępowania statystycznego
  • Normalność rozkładu (dobór testu) – interpretacja wyniku
  • Homogenność wariancji (dobór testu) – interpretacja wyniku
  • Testy statystyczne - wybór i interpretacja wyników
 3. Analiza liczności próby i mocy testu – ogólna idea
 4. Testy inferencyjne dla dwóch prób i dla wielu prób
 5. Tabele liczności, miary powiązania zmiennych
 6. Metody badania asocjacji – korelacja i metody regresyjne
  • interpretacja wyników
 7. Analiza liczności próby i mocy testu – ogólna idea
 8. Testy inferencyjne dla dwóch prób i dla wielu prób
 9. Tabele liczności, miary powiązania zmiennych

Magdalena Łabieniec-Watała

Jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Na co dzień pracuje w Katedrze Biofizyki Medycznej, a do jej zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z fizjologią mitochondriów w warunkach prawidłowych i patologii doświadczalnej (cukrzyca i nowotwory), a także zastosowanie statystyki do analiz danych biomedycznych. W 2015 roku ukończyła roczne studia podyplomowe „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki w badaniach biomedycznych” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dr hab. M. Łabieniec-Watała jest także doświadczonym dydaktykiem oraz popularyzatorem nauki. Prowadzi zajęcia ze statystyki ze studentami kierunków ‘biologia’ i ‘biotechnologia’ na różnych poziomach zaawansowania oraz organizuje warsztaty statystyczne na UŁ, których głównym celem jest ukazanie zagadnień statystycznych w możliwie najprzystępniejszy sposób. Swój wolny czas lubi spędzać z dobrą książką w ręku, słuchać muzyki klasycznej, wędrować szlakami górskimi, podróżować i jeździć na rowerze.

Cezary Watała

Absolwent biologii molekularnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1983); od 1992 pracownik Akademii Medycznej w Łodzi, obecnie prof. zwycz. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2000 prof. tytularny. Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych i Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi UM. Zainteresowania naukowe dotyczą biologii molekularnej receptorów płytek krwi, antagonistów receptorów płytkowych, znaczenia dysfunkcji układu hemostazy w etiopatogenezie chorób naczyniowych; zastosowań nanotechnologii w naukach biomedycznych, metodologii badań naukowych oraz statystyki medycznej. Członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie zastosowania metod statystycznych w naukach biomedycznych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dorobek naukowy obejmuje ponad 400 prac oryginalnych, przeglądowych, poglądowych, książek, podręczników, monografii, komunikatów sympozjalnych, patentów. Kierownik oraz uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych w kraju i zagranicą. Laureat licznych nagród naukowych. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie metodologii badań i biostatystyki. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN; członkostwo w licznych towarzystwach naukowych w kraju i zagranicą.