szkolenie on-line

13
lipca
2022

JAK WYDAĆ DOSKONAŁĄ MONOGRAFIĘ NAUKOWĄ

17 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Monografia naukowa jest zwieńczeniem wieloletniej pracy badawczej naukowca, a jej wydanie dużym wyzwaniem dla wydawców. Proces wydawniczy książki naukowej wymaga staranności i umiejętności współpracy z autorami, recenzentami, redaktorami oraz innymi osobami biorącymi udział w powstawaniu publikacji. Bardzo ważna jest znajomość „drogi książki” od rękopisu do działań promocyjnych i umiejętność przeprowadzenia projektu przez wszystkie etapy, obeznanie z terminologią związaną z wydawaniem książek, wiedza o stosowaniu podstaw przepisów prawa autorskiego i sporządzaniu kontraktów autorskich, ale także rozeznanie w możliwościach i sposobach poszukiwania pomocy finansowej na realizację projektu wydawniczego.

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi oraz do autorów, by aktywnie uczestniczyli w procesie wydawniczym oraz poznali kryteria, którymi będą mogli kierować się wybierając wydawcę monografii naukowej.

Szkolenie poprowadzi: Dorota Dziedzic, Redaktor Prowadzący Czasopisma naukowe w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego

Czas trwania szkolenia od 9:00 – 14:30

 1. Osoby biorące udział w procesie wydawniczym:
  • Redaktor prowadzący – zadania i obowiązki
  • Osoby pracujące nad projektem wydawniczym – zadania i obowiązki
 2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu:
  • Weryfikacja tytułów przed wprowadzeniem do planu
  • Koncepcja edytorsko-technicznej publikacji
  • Wstępny harmonogram prac
 3. Budżet tytułu oraz pozyskiwanie dofinansowania:
  • Typy kosztów, przychody
  • Pozyskiwanie dotacji
 4. Włączenie tytułu do planu wydawniczego / Kolegium wydawnicze.
 5. Praca nad projektem od momentu złożenia pracy przez autora do egzemplarza sygnalnego:
  • Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji
  • Proces recenzyjny i jego znaczenie dla jakości monografii
  • Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych
  • Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym, grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją
  • Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku)
  • Zasady współpracy z autorami
 6. Podstawy prawa autorskiego:
  • Typy i rodzaje umów wydawniczych –przeniesienie majątkowych praw autorskich, licencja wyłączna, licencja niewyłączna
  • Zasady negocjowania umów wydawniczych
  • licencje Creative Commons
  • domena publiczna, dozwolony użytek utworów chronionych, utwory zależne, prawa pokrewne, ochrona wizerunku
 7. Etyka wydawnicza.
 8. Promocja monografii naukowych.

Dorota Dziedzic

Redaktor prowadzący Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Od ponad dwudziestu lat pracuje w wydawnictwach specjalizujących się w publikacjach naukowych. Była redaktorem prowadzącym Redakcję Czasopism oraz Redakcję Publikacji Zleconych w Wydawnictwie Naukowym PWN, kierowała oficyną Instytutu Psychologii Zdrowia, obecnie prowadzi Redakcję Czasopism Naukowych w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie wydawniczym oraz rozpowszechnianiu książek i czasopism. Jest zwolenniczką wolnego dostępu do wiedzy, sztuki, kultury.

Termin i Miejsce

Termin:
13 lipca 2022
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 1 lipca
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 2 lipca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 6 lipca 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu:

Wyrażam zgodę na dostarczanie mi drogą elektroniczną informacji o rabatach, promocjach i aktualnej ofercie oraz materiałów marketingowo-informacyjnych przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.:Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem działań, które wykonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659, adres: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, tel.: 22 3558680/506178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy o udział w szkoleniu, realizacji tej umowy i jej rozliczenia, a także w celu prowadzenia kontaktu oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych. Wysyłka materiałów marketingowych z wykorzystaniem podanych kanałów komunikacji odbywa się na podstawie dodatkowej zgody wyrażonej na podstawie przepisów szczególnych dot. e-prywatności. Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym patronom i sponsorom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.