szkolenie

17
stycznia
2018

RODO W OCHRONIE ZDROWIA w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO w ochronie zdrowia
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmienia reguły przetwarzania danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia. Każdy podmiot leczniczy oraz współpracujące z nim podmioty do 25 maja 2018 r. muszą wdrożyć postanowienia RODO i wprowadzić nowe zasady ochrony danych osobowych. W dziedzinie ochrony zdrowia sytuację dodatkowo komplikuje fakt przetwarzania danych zdrowotnych pacjentów, którzy są objęci szczególną ochroną RODO i przepisów je wdrażających.

Celem szkolenia jest przekazanie podmiotom funkcjonującym w branży ochrony zdrowia wiedzy i umiejętności wymaganych do wdrożenia przepisów RODO w praktyce. W tym celu prowadzący szkolenie przedstawią najważniejsze nowości prawne, a także zaprezentują case study typowych przypadków związanych z ochroną zdrowia.

Szkolenie prowadzą – dr hab. Marek Świerczyński oraz Michał Chodorek, adwokaci z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna, a także Daria Worgut – Jagnieża, Lead Data Privacy Specialist z Audytel S.A.

17 stycznia 2018 r.
10:00 Relacje między regulacjami medycznymi oraz RODO – jak rozwiązać nieuniknione kolizje?
 • stan prawny dzisiaj i po 25.5.2018 r.,
 • RODO a przepisy ustaw medycznych
 • czym są dane osobowe w ochronie zdrowia?
 • jakie przepisy stosujemy i od czego to zależy?
11:45 Dane osobowe w ochronie zdrowia:
 • podstawy przetwarzania - zgoda, umowa, inna podstawa prawna?
 • nowe reguły dotyczące obowiązków informacyjnych
 • prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych
 • co trzeba zrobić, aby wdrożyć RODO w ochronie zdrowia?
13:30 Obowiązki organizacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • kiedy w ochronie zdrowia należy wykonać ocenę skutków dla ochrony danych i jak to zrobić?
 • zasady zabezpieczenia danych osobowych - bezpieczeństwo IT oraz funkcjonalności systemów
 • monitorowanie i notyfikacja incydentów
14:45 Case study:
 • dane osobowe a dokumentacja medyczna
 • dane zdrowotne przetwarzane w ramach urządzeń medycznych
16:00 Zakończenie szkolenia

Michał Chodorek

Michał Chodorek, adwokat, specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej (w szczególności e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych), a także w prawie nieuczciwej konkurencji oraz ochronie danych osobowych.
Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej, reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji, jak również ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych.
Michał zajmuje się również bieżącą obsługą firm farmaceutycznych w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz innych regulacji. Reprezentował organizacje przedsiębiorców z branży farmaceutycznej w toku prac legislacyjnych nad nowelizacjami prawa farmaceutycznego oraz ustawy refundacyjnej.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Marek Świerczyński

Dr hab. Marek Świerczyński, adwokat, doradza przedsiębiorcom w zakresie danych osobowych, prawa własności intelektualnej, handlu elektronicznego, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnej 
Baker & McKenzie, wcześniej pracował w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki, pełniąc rolę dyrektora oddziału warszawskiego.
Ekspert Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych. Od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. pracował 
w Szwajcarii pełniąc funkcję Legal Director Africa, S-Africa, Israel dla międzynarodowej korporacji farmaceutycznej.
Członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym 
ds. Domen Internetowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jest zatrudniony 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW.
Autor licznych publikacji naukowych, w tym współautor pierwszego podręcznika o prawie farmaceutycznym (dwa wydania z 2008 i 2012 r., trzecie planowane na 2018 r.) oraz monografii: “Prawo reklamy i promocji”, “Prawo Internetu” oraz “Prawne aspekty handlu elektronicznego”, a także suplementu encyklopedii “Cyber Law in Poland”.

Daria Worgut-Jagnieża

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych.
Zrealizowała dziesiątki audytów zgodności oraz projektów wdrożeniowych związanych z ochroną danych osobowych. Prowadzi szkolenia z zasad przetwarzania 
i bezpieczeństwa danych dla zarządów, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz dedykowane dla zespołów m.in. HR, marketingu, sprzedaży. Realizuje również projekty z zakresu bezpieczeństwa informacji i analizy ryzyka. Od ponad 10 lat pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla najważniejszych klientów Audytela, w tym 
w wielu międzynarodowych korporacjach m.in. z branży farmaceutycznej.
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Specjalnych im. J. Monneta przy Wydziale Prawa 
i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania.
Szkolenia i certyfikaty: Audytor wewnętrzny ISO 27001, Risk Manager ISO 31000, Risk Manager ISO 27005, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Szacowanie 
i postępowanie z ryzykiem wg wymagań normy ISO 27001.