szkolenie on-line

9
czerwca
2022

KONTROLA TRZEŹWOŚCI I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH W MIEJSCU PRACY

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Występujące liczne rozbieżności w praktyce na tle aktualnego stanu prawnego w związku z dopuszczalnością kontroli trzeźwości i środków odurzających w miejscu pracy spowodowały konieczność wyjścia przez ustawodawcę naprzeciw oczekiwaniom pracowników i pracodawców tym zakresie. Aktualnie opracowywany jest projekt wprowadzenia do kodeksu pracy regulacji dotyczących prewencyjnej kontroli pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. Zmiana ta z pewnością będzie miała duże znaczenie dla funkcjonowania zakładów pracy i jej wdrożenie będzie si wiązało z koniecznością wprowadzenia odpowiednich procedur wewnętrznych w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy.

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, członków zarządu osób prawnych, dyrektorów personalnych, specjalistów HR oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z dotychczas stosowanym regulacjami prawnymi oraz zwyczajami występującymi w praktyce w zakresie kontroli trzeźwości i środków odurzających w miejscach pracy, jak również najnowszymi planowanymi zmianami ustawodawczymi. Szczegółowo omówiona zostanie przygotowywana przez ustawodawcę nowelizacja kodeksu pracy w zakresie procedur kontroli trzeźwości.

Szkolenie przeprowadzi: dr Małgorzata Mędrala doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015.
Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego. Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do ok. godz. 13:00

 1. Dotychczasowy stan prawny – wątpliwości na tle wykładni przepisów prawa pracy, ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Dotychczasowe stanowiska SN, UODO oraz podejście w praktyce do tematu kontroli trzeźwości i środków odurzających.
 3. Planowane zmiany w kodeksie pracy w zakresie procedur kontroli trzeźwości i środków odurzających:
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy nowej regulacji prawnej,
  • rola przedstawicieli pracowników i związków zawodowych przy wprowadzaniu procedur kontroli trzeźwości i środków odurzających,
  • treść obwieszczeń/regulaminów pracy/układów zbiorowych,
  • zasady i tryb przeprowadzania kontroli trzeźwości i środków odurzających,
  • kontrola trzeźwości i środków odurzających w trakcie pracy zdalnej,
  • zasady przetwarzania danych osobowych w trakcie kontroli trzeźwości i środków odurzających,
  • konsekwencje wobec pracownika naruszającego procedury kontroli trzeźwości i środków odurzających.
 4. Analiza przykładowej procedury kontroli trzeźwości i środków odurzających.

Małgorzata Mędrala

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, w swojej pracy zawodowej współpracowała z największymi kancelariami krakowskimi, obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015.
Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego, w tym współautorka i redaktorka najnowszej monografii pt. „Praca zdalna w polskim systemie prawnym” , Warszawa 2021.
Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.