szkolenie on-line

31
maja
2022

INSTRUKCJA KANCELARYJNA – KOMPENDIUM WIEDZY Tradycyjny i elektroniczny obieg dokumentów w jednostce, najważniejsze zmiany w pracy kancelarii

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Jak przygotować się do nieuchronnych zmian w zakresie wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją? Jak przygotować normatywy kancelaryjno - archiwalne w obiegu elektronicznym? Jak poprawnie przygotowywać dokumentację przekazywaną do archiwum zakładowego?
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym są normatywy kancelaryjno-archiwalne, kto odpowiada za przygotowanie i wdrożenie tych aktów prawa wewnętrznego w jednostce, w jaki sposób należy korzystać z instrukcji kancelaryjnej. Poruszone zostaną również kwestie związane z Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentacją (EZD), uczestnicy dowiedzą się jakie są zalety i wady EZD, w jaki sposób należy wdrożyć EZD w jednostce oraz w jaki sposób postępować prawidłowo z dokumentacją w systemie tradycyjnym i systemie elektronicznym. Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę w zakresie prawidłowego modelu przepływu informacji od momentu jej wpływu do jednostki organizacyjnej aż do jej zarchiwizowania.

Adresaci
Szkolenie dedykowane jest organom administracji publicznej rządowej i samorządowej przede wszystkim pracownikom kancelarii, biura podawczego, sekretariatu, archiwów zakładowych, wszystkim koordynatorom czynności kancelaryjnych, osobą odpowiedzialnym za rejestracje korespondencji wpływającej i wychodzącej z jednostki.

Szkolenie przeprowadzi: Justyna Sosnowska

Czas trwania szkolenia: od 09:30 do 14:30

Program szkolenia

 1. Obieg dokumentów – tradycyjny i elektroniczny
 2. Instrukcja kancelaryjna i jej znaczenie dla jednostki
 3. Systemy kancelaryjne i ich rodzaje
 4. Rejestracja wpływów do Urzędu
 5. Znakowanie spraw
 6. Pojęcie nośnika danych w związku z obiegiem dokumentów.
 7. Postępowanie z przesyłkami wpływającymi do Urzędu w postaci elektronicznej (przesyłki wpływające do Urzędu na informatycznym nośniku danych, drogą poczty elektronicznej, e-PUAP)
 8. Czynności kancelaryjne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 9. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
 10. Jak założyć prawidłowo sprawę w systemie tradycyjnym
 11. Prowadzenie spisu spraw w systemie tradycyjnym.
 12. Dekretacja i akceptacja w systemie tradycyjnym i elektronicznym
 13. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 14. Instrukcja archiwalna
 15. Archiwizacja dokumentacji zakończonej, standardy porządkowania, ewidencjonowania, technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych
 16. Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.
 17. Problemy z terminowością załatwianych spraw za pośrednictwem ePUAPu
 18. KPA i inne akty prawne związane z prowadzeniem spraw administracyjnych.

Justyna Sosnowska

Specjalistka procedury administracyjnej z 12-letnim doświadczeniem
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku prawo z 12 -letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach publicznych służb zatrudnienia. Obecnie Kierownik Referatu ds. obsługi prawnej i kadr JST. Z wykształcenia prawnik, z wyboru urzędniczka, z zamiłowania trener/szkoleniowiec.
Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania GWSH w Katowicach na kierunku kadry i płace, prawo i praktyka gospodarcza oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Stosowanych na kierunku prawo zamówień publicznych i zarządzanie kapitałem ludzkim. Certyfikowana specjalistka procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Pasjonatka cyfrowej administracji.
Od 2014 r. związana z branżą szkoleniową. Prowadziła szkolenia dla organizacji pozarządowej Dressfor Success Poland, poświęcone tematyce praw pracowniczych oraz roli kobiet na rynku pracy. Autorka kursu administracyjnego dla urzędników. Realizuje szkolenia autorskie dla powiatowych urzędów pracy w zakresie obsługi dokumentów elektronicznych, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem obsługi platformy praca.gov.pl., odmowy dostępu do informacji publicznej, praw pracowniczych a także służby przygotowawczej dla urzędników.