centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.04.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

Formularz zgłoszenia udziału
III edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "NARZĘDZIA INFORMATYCZNE KOMUNIKACJI NAUKOWEJ"

17 kwietnia 2012 r. (wtorek)
Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa, ul. Pory 78, V piętro

Zgłaszamy udział naszego przedstawiciela w w/w seminarium.
DANE UCZESTNIKA:


Imię i nazwisko


Stanowisko


Faks


Telefon


GSM


E-mail
DANE PŁATNIKA:


Pełna nazwa firmy


NIP
Województwo


Miasto


Kod pocztowy


Ulica


Telefon ogólny firmowy


Faks ogólny firmowy


E-mail firmowy

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału w seminarium:

600 zł + 23% VAT RABAT 10% 540 + 23% VAT
900 zł + 23% VAT - dla przedstawicieli biznesu
Zgłaszam swój udział w konferencji 22 maja 2012 r. - OCHRONA PATENTOWA W NAUCE - co upoważnia do 10% rabatu na koszty udziału w obydwu projektach.
Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie w obradach.

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas seminarium.

Rezygnacja z udziału po 10 kwietnia 2012 r. lub nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki.
Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o., Warszawa, ul. Międzyborska 50, dotyczącego mnie adresu poczty elektronicznej, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez CPI działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r., wyrażam zgodę na otrzymywanie poczty droga elektroniczną. Wyrażamy zgodę na umieszczenie naszych danych w bazie adresowej CPI, zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych firmom uczestniczącym w programie.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.
Skąd dowiedzieli się Państwo o seminarium:
e-mail/fax od CPI
telefon/e-mail z Contact Center
portal/serwis patrona seminarium
inne
Uwagi do Organizatorów:

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78