centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
23 seminarium z cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "ZAGROŻENIA TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. NARZĘDZIA SMART CITY W OBRONIE PRZED ZAGROŻENIAMI"
Warszawa, 23.01.2018 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

23 stycznia 2018 r.
10:00 Wykład: Uwarunkowania bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym - przyczyny zagrożeń w tym zakresie.
 • Lekcje dla bezpieczeństwa informacji ze zdarzeń w roku 2017.
 • BI w sektorze publicznym na podstawie doświadczeń audytora ISO IEC 27001.
 • Budowanie świadomości pracowników – koszty i korzyści.
 • Analiza ryzyka – podstawowe narzędzie do uprzedzającego zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Utrzymanie BI – koszty a wartość dodana w organizacji publicznej.
 • Usługi zdalne – zastosowanie i aspekty BI w rozwiązaniach chmurowych.
Dr Andrzej Niemiec,
(biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Sądzie Okręgowym w Świdnicy i Sądzie Okręgowym w Warszawie, biegły skarbowy z zakresu informatyki do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego)
11:00 Wykład: Bezpieczeństwo informacyjne organów zarządzania kryzysowego.
 • Istota bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Atrybuty jakości informacji.
 • Bezpieczeństwo informacyjne jako determinanta działania zorganizowanego.
 • Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego organów zarządzania kryzysowego.
 • Wymagania do zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego organów zarządzania kryzysowego.
Krzysztof Szwarc,
(asystent w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna)
11:30 Wykład: Zarządzanie wiedzą w zarządzaniu kryzysowym.
Systemy zarządzania wiedzą (KMS) odgrywają ważną rolę w zakresie rozwoju technologii informatycznych, zarządzania, współpracy i wymiany informacji. Ich podstawowym celem jest zmagazynowanie wspólnej wizji wiedzy oraz zniwelowanie niejednoznaczności. Ma to szczególne znaczenie w zarządzaniu kryzysowym (ZK), które skoncentrowane jest przede wszystkim na zdobywaniu, przetwarzaniu oraz dystrybucji informacji. Informacja jest podstawą dla podejmowania dalszych działań, wydawania decyzji, a także umożliwia komunikację pomiędzy aktorami/podmiotami systemu. Rozwój technologiczny umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych. Niemniej jednak systemy operacyjne poszczególnych podmiotów ZK są często niekompatybilne, o ograniczonej reaktywności i dostępności dla różnych podmiotów/aktorów. Celem wystąpienia jest ukazanie wagi wdrażania w system ZK kompleksowych usług i rozwiązań technologicznych. Umożliwiają one bowiem identyfikację i analizę ryzyka, a także wprowadzanie w czasie rzeczywistym informacji z otoczenia. W efekcie przyczynić się mogą do stworzenia sprawnego modelu koordynacyjnego.
Dr Aleksandra Gasztold,
(politolog, adiunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Zarządzanie kryzysowe w Smart City:
 • Miasto inteligentne – definicja i cechy.
 • Zintegrowane zarządzanie miastem a miasto inteligentne.
 • Rola danych miejskich i informacji w zarządzaniu kryzysowym.
 • Systemy wspomagające zarządzanie kryzysowe w mieście.
Szymon Ciupa,
(ekspert Smart City i GIS)
13:10 Blok prezentacji i case study:
 • Aplikacje mobilne dla zarządzania kryzysowego a problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Systemy informacji przestrzennej i analizy przestrzenne jako narzędzia wspomagające procesy decyzyjne.
 • Systemy łączności w zarządzaniu kryzysowym.
 • BIG DATA – analiza danych w czasie rzeczywistym.
 • eLTE – SZEROKOPASMOWY SYSTEM DYSPOZYTORSKI.
 • Narzędzia Smart City.
 • Skuteczne powiadamianie w sytuacjach kryzysowych.
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Bariery skutecznej komunikacji w zarządzaniu kryzysowym.
Wykład porusza kwestie skutecznej komunikacji we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego, możliwe ograniczenia przepływu informacji oraz prezentuje dobre praktyki i perspektywy rozwoju:
 • Wprowadzenie – Aktualny stan prawny ZK.
 • Jakość komunikacji w poszczególnych fazach ZK.
 • Ograniczenia techniczne i finansowe podmiotów ZK.
 • Skuteczna komunikacja w ZK – dobre praktyki.
 • Podsumowanie.
Krzysztof Gralik,
(Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Otwocku
15:10 Wykład i konsultacje: Prawo a cyberbezpieczeństwo.
 • Pojęcie cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości.
 • Incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego i ich obsługa.
 • Dyrektywa 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii i jej implementacja.
 • Karnoprawna ochrona cyberbezpieczeństwa.
Dr inż Agnieszka Gryszczyńska,
(Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego)
16:00 Zakończenie seminarium.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78