centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ DOKUMENTOWANIE OBROTÓW NA POTRZEBY VAT
Warszawa, 31.01.2018 Koordynator: Iwona Brokowska

Jednolity Plik Kontrolny jest niesamowitym narzędziem w rękach Skarbu Państwa – już samo widmo jego wprowadzenia zwiększyło wpływy budżetowe. Warto więc dowiedzieć się od kiedy i w jakim zakresie musimy stosować JPK aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej. Należy sobie przy tym zdawać sprawę, że wprowadzenie JPK to dopiero wstęp – kolejnym krokiem będzie zapewne centralny rejestr faktur. Jak dodamy do tego klauzulę obejścia prawa i obniżenie płatności gotówkowych do 15.000 zł uzyskamy pełny obraz tego co nas czeka.

Do udziału zapraszamy:

 • księgowych,
 • doradców podatkowych,
 • właścicieli biur rachunkowych,
 • kadrę kierowniczą.

Warsztaty prowadzi: Paweł Ziółkowski, prawnik, trener, publicysta i konsultant

Zajęcia będą się odbywały w grupach nieprzekraczających 20 osób.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Program:

 1. Istota i cel wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
  • Czym jest JPK
  • Powody wprowadzenia JPK
  • Format zapisu (XML)
  • Struktury opracowane przez MF
 2. JPK podczas kontroli
  • Wprowadzenie obowiązku przekazywania na żądanie organów podatkowych informacji księgowo podatkowych w formie (JPK)
  • Postępowanie podatkowe a prawo żądania JPK
  • Czynności sprawdzające a prawo żądania JPK
  • Skrócenie czasu kontroli czyli zwiększenie ich ilości
  • Wielkość przedsiębiorcy a termin wejścia w życie nowych obowiązków
  • Podmioty niebędące przedsiębiorcami
 3. JPK a rejestry VAT
  • Podział podatników na czynnych i biernych
  • Sposób prowadzenia ewidencji VAT
  • Zakres ewidencji VAT
  • Brak wymogów formalnych w odniesieniu do ewidencji VAT
  • Nadchodzący obowiązek prowadzenia ewidencji w wersji elektronicznej
  • Obowiązkowe przekazywanie informacji o rejestrach VAT w ramach JPK
  • Moment wejścia nowych obowiązków w życie
 4. Dokumentowanie obrotu VAT
  • Rodzaje dokumentów
  • Faktura a rachunek
  • Paragon a faktura
 5. Podmiotowa strona fakturowania
  • Podmioty mające obowiązek wystawiania faktur
  • Przypadki, gdy wystawienie faktury nie jest konieczne
  • Podmioty mające prawo wystawiania faktur
 6. Faktura a obowiązek podatkowy
  • Wystawienie faktury a obowiązek w zakresie VAT
  • Wystawienie faktury a obowiązek w zakresie PIT lub CIT
  • Termin wystawiania faktur
 7. Zawartość faktury
  • Nazwa dokumentu - czy trzeba pisać „Faktura VAT”?
  • Czy można podawać „datę sprzedaży”
  • Data wystawienia faktury a data dostawy lub wykonania usługi
  • Jaką datę dostawy podawać w przypadku faktur wystawianych przed terminem
  • Kolejny numer faktury
  • Możliwość prowadzenie kilku ciągów numerycznych
  • Oznaczenia stron
  • Nazwa a nazwa skrócona
  • Jakie adresy podawać na fakturze
  • Identyfikator podatkowy
  • Przedmiot transakcji
  • Jak nazywać towary i usługi
  • Jednostki miary i ilość lub zakres przedmiotu transakcji
  • Rola opisów na fakturach
  • Kwoty na fakturach
  • Obowiązek podawania VAT w złotówkach
  • Zasady zaokrągleń
  • Typowe stawki VAT (stawki procentowe)
  • Nietypowe stawki VAT (NP, ZW, OO)
  • Pozostałe wymagane dane
  • Dane podawane dobrowolnie
  • Termin płatności
  • Liczba porządkowa
  • Numer rachunku bankowego
  • Podpisy i pieczątki
  • Numery rejestracyjne pojazdów
 8. Szczególne rodzaje faktur
  • Faktury uproszczone
  • Korekty i noty korygujące
  • Faktury zaliczkowe
  • Proformy
  • Refaktury
  • Opłaty autostradowe i bilety
 9. Automatyczne księgowanie faktur zakupu
  • Faktury XML
  • Programy do skanowania faktur
  • Platformy wymiany faktur
 10. Limit płatności gotówkowych
  • Ograniczenie kwoty płatności gotówkowych do 15.000 zł
  • Konsekwencje przyjęcia płatności powyżej limitu
  • Brak kosztu uzyskania w przypadku zapłaty w gotówce powyżej limitu
 11. Klauzula obejścia prawa
  • Definicja
  • Cel wprowadzenia
  • Procedura stosowania klauzuli przez organy podatkowe
  • Skutki zastosowania klauzuli
  • Kiedy organy podatkowe nie mogą zastosować klauzuli obejścia prawa
  • Zabezpieczenie przed zastosowaniem klauzuli
  • Ważność czynności objętej klauzulą
 12. Klauzula nadużycia prawa w zakresie VAT
  • Definicja
  • Cel wprowadzenia
  • Procedura stosowania klauzuli przez organy podatkowe
  • Konsekwencje zastosowania klauzuli
  • Zabezpieczenie przed zastosowaniem klauzuli

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78