centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
27 seminarium w cyklu DIGITALIZACJA "BIBLIOTEKI CYFROWE - NOWE ROZWIĄZANIA I REGULACJE"
Warszawa, 25.01.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci |Adam Czerwiński

Adam Czerwiński

Adam Czerwiński

Dr hab. inż. Adam Czerwiński jest profesorem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego gdzie od 2007 roku kieruje Zakładem Ekonomiki Informacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów zaliczanych do ekonomiki informacji. Główne kierunki badań dotyczą ewolucji rynków informacji we współczesnej gospodarce oraz jakości informacji w systemach informacyjnych. Jest autorem 60 publikacji, w tym książek: Przemiany na rynkach informacji; Wybrane problemy polskich rynków oprogramowania w latach 1994-1998 jako rynków informacji; Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW (współautor).

Prelegenci | Grzegorz Gmiterek

Grzegorz Gmiterek

Grzegorz Gmiterek

Doktor bibliologii i informatologii, jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki dotyczącej wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego oraz współautor wydanej w 2017 roku książki Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece (wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej w konkursie ACADEMIA).

Prelegenci | Piotr Łada

Piotr Łada

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania zawodowe, także z racji ukończonych magisterskich studiów na kierunku kulturoznawstwo na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych, obejmują zagadnienia prawa sztuki. Ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej, obecnie studiuje na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku historia sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego w kulturze, przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor artykułów eksperckich między innymi w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Finansowej" i "Dzienniku - Gazecie Prawnej". W magazynie "Sztuka.pl" oraz kwartalniku "Artysta i Sztuka" prowadzi stałe rubryki, w których koncentruje się na zagadnieniach prawnych kultury i sztuki. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Prelegenci |Anna Tonakiewicz - Kołosowska

Anna Tonakiewicz - Kołosowska

Anna Tonakiewicz - Kołosowska

Bibliotekarz na stanowisku nauczyciela akademickiego. Od 1994 roku związana z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej, wieloletni a kierowniczka Oddziału Informacji Naukowej, obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej PW. Główny obszar działań zawodowych to organizowanie dostępu do zasobów informacyjnych 
w szczególności zasobów elektronicznych i wszystko co jest związane z ich udostępnianiem
 i promocją. Nadzór nad podnoszeniem jakości i efektywności narzędzi wyszukiwawczych. Główną sferą zainteresowań i specjalizacji jest edukacja informacyjna i kształcenie kompetencji informacyjnych studentów, pracowników uczelni i bibliotekarzy. Drugą specjalizacją, którą ciągle rozwija i promuje w Uczelni jest ochrona własności intelektualnej ze szczególnym nastawieniem na informację patentowa. Jest autorką i współautorką wielu publikacji oraz wystąpień na konferencjach zagranicznych ogólnopolskich oraz na seminariach środowiskowych. Inicjatorka i współorganizatorka kilku seminariów środowiskowych grupy bibliotek PolBiT.

Prelegenci |Justyna Trzeciakowska

Justyna Trzeciakowska

Justyna Trzeciakowska

Trener OSINT, broker informacji, specjalista pozyskiwania informacji biznesowej. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dla sektora medycznego, przemysłowego, innowacyjnego i FMCG. Współwłaścicielka agencji Infobrokerska.pl, wiceprezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji i prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Rynku Informacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Prelegenci | Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym i cywilnym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Jest adwokatem, wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. W okresie od lutego 2011 roku do września 2014 roku pracowała w charakterze asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78