centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA
Warszawa, 05.07.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Cel i sposób realizacji szkolenia:
Celem szkolenia będzie przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz wykorzystania praktycznych narzędzi wspomagania decyzji finansowych. Uczestnicy otrzymają po szkoleniu modele finansowe stworzone na użytek rozwiązywania omawianych przykładów, co pozwoli na samodzielne utrwalanie zdobytej wiedzy.

Podczas szkolenia Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować obszary zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Konstrukcji oraz zasad oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analizy decyzji inwestycyjnych i strategicznych z perspektywy kreacji wartości dla właścicieli
 • Zasad oceny projektów inwestycyjnych
 • Technik analizy kosztów oraz zarządzania rentownością firmy

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do menedżerów, przedsiębiorców oraz pracowników odpowiedzialnych za realizacje celów finansowych przedsiębiorstwa oraz podejmujących decyzje skutkujące poważnymi konsekwencjami finansowymi

Szkolenie prowadzi: dr hab. Paweł Mielcarz , który jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program:

 1. Analiza finansowa
  • Cel zarządzania finansami - elementy zarządzania wartością przedsiębiorstwa
  • Rola i miejsce finansów i rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Składniki bilansu, rachunku zysków in strat, rachunku przepływów pieniężnych, a także istotność not do sprawozdań finansowych oraz polityk rachunkowość – bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – analiza przypadku
  • Jakie wskaźniki warto liczyć, aby ocenić przedsiębiorstwo? Analiza finansowa z perspektywy inwestorów i instytucji kredytujących.
  • Po co liczyć EBIT, EBITDA, NOPAT i EVA?
  • Ocena zdolności firmy do generowania wartości na przykładzie Jaronimo Martins, - analiza zmiany sytuacji przedsiębiorstwa za pomocą koncepcji Drzewa ROIC. Koncepcja kosztu kapitału. ROIC a zmiany wartości spółki na giełdzie.
 2. Analiza projektów inwestycyjnych
  • Koncepcja przepływów przyrostowych (FCF)
  • Zasady kalkulacji i interpretacji NPV i IRR
  • Analizy przypadków
  • Ocena projektu rozwojowego
  • Wykorzystanie uproszczonej metodyki oceny projektów inwestycyjnych (BER)
 3. Krótkoterminowe decyzje finansowe
  • Wykorzystanie progu rentowności w prostych decyzjach finansowych
  • Zarządczy rachunek zysków i strat firmy
  • Zagadnienia kosztowe, alokacja kosztów, koncepcja rachunku kosztów zmiennych oraz marży kontrybucyjnej - koncepcja kosztów marginalnych.
  • Centra kosztów, centra zysków
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78