centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
STATYSTYKA MEDYCZNA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH
Warszawa, 23.11.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 23 listopada 2017 r. (czwartek)
Miejsce: Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa, ul. Pory 78, V piętro

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Zajęcia będą prowadzone przy użyciu komputerów. Uczestnik może przyjechać ze swoim komputerem lub skorzystać z komputera przygotowanego przez Organizatora za dodatkowa opłata 150 zł + VAT. Prosimy o zainstalowanie na swoim komputerze wersji free trial ((wersja demo, wersja próbna) programu Statistica 13.1. Wersja jest ważna przez 30 dni od chwili instalacji (www.statsoft.pl).

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas warsztaty.

Rezygnacja z udziału po 16 listopada 2017 r. lub nieobecność na warsztaty powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50, Tel. (22) 870 69 10 (78), fax (22) 870 69 95, e-mail:cpi@cpi.com.pl

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78